http://asc.uw.edu.pl/ http://uw.edu.pl/
pl

Students Mobility Programme (MOST)


Rekrutacja na semestr letni 2015/2016 (31 października - 30 listopada)

Pismo BSS_441_MOST_33_2015 dotyczące rekrutacji na Program MOST w semetrze letnim 2015/2016


Rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2015/2016 (15 kwietnia - 15 maja)

Pismo BSS-441-MOST-15/2015 dotyczące rekrutacji na Program MOST w roku akademickim 2015/2016

Przewodnik dot. Programu MOST

Uprzejmie informujemy, że na stronie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/wymagane-dokumenty uaktualnione zostały wzory dokumentów dla studentów Programu MOST:

  • Porozumienie o programie zajęć
  • Aneks do porozumienia o programie zajęć
  • Karta okresowych osiągnięć studenta

Zmieniony został także Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który dostępny jest pod adresem http://most.amu.edu.pl/index.php/program-most/regulamin-programu-most


ASC students may apply for a semester of studies at Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych - Uniwersytet Jagielloński in Kraków.

For assistance, please contact: Agnieszka Graff-Osser, abgraff@go2.pl

© American Studies Center
Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa
phone: +48 22 5533321, email: asc@uw.edu.pl
Published with financial support
from UE Erasmus Programme