1. Informacje wstępne

Regulamin świadczeń – ​przeczytaj​.

Stypendium socjalne na semestr letni wypłacane będzie co najwyżej przez 4 miesiące (w zależności od daty złożenia wniosku), od marca do czerwca.

Warunkiem otrzymania wypłaty za dany miesiąc jest dostarczenie papierowego, podpisanego wniosku do jednostki w wyznaczonym terminie (terminarz opublikowany jest w infoboksie na stronie Wniosków w USOSweb). Wniosek nie musi być kompletny (choć powinien) – właściwy organ stypendialny będzie wzywał do uzupełnienia w wyznaczonym terminie braków uniemożliwiających obliczenie dochodu.

Do 20 lutego w USOSweb widoczne są dwa wnioski o stypendium socjalne:

 1. na semestr zimowy: złożenie podpisanego wydruku w jednostce do 20 lutego i spełnienie warunków będzie skutkowało wypłatą stypendium za jeden miesiąc;
 2. na semestr letni: złożenie podpisanego wydruku w jednostce do 20 marca i spełnienie warunków będzie skutkowało wypłacaniem stypendium za cały semestr letni.

 

2. Osoby, które składały wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020

[BARDZO WAŻNE] Nawet, jeśli wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy nie został jeszcze rozpatrzony albo jeśli złożono odwołanie od decyzji w jego sprawie – aby otrzymywać wypłaty przez kolejne miesiące konieczne jest złożenie wniosku o stypendium na semestr letni.

Osoby, które wnioskowały o stypendium na semestr zimowy:

  1. wypełniają wniosek o stypendium socjalne na semestr letni;
  2. drukują wniosek razem z ostatnią stroną, zatytułowaną Oświadczenie składane przez osoby, które wnioskowały o przyznanie stypendium socjalnego na semestr
   zimowy roku akademickiego 2019/2020 i bardzo dokładnie to oświadczenie wypełniają​. Najczęstsze zmiany w sytuacji rodziny, które ​bezwzględnie należy zgłosić,​ to:

    1. ukończenie studiów przez członka rodziny albo skreślenie go z listy studentów;
    2. utrata pracy przez członka rodziny w okresie między 1.01.2018 r. a dniem składania wniosku;
    3. uzyskanie pracy przez członka rodziny w okresie między 1.01.2018 r. a dniem składania wniosku, o ile jest ona nadal wykonywana;
    4. uzyskanie emerytury;
  3. jeśli w sytuacji rodziny nastąpiły zmiany, dołączają odpowiednie dokumenty (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu świadczeń);
  4. dostarczają wniosek do jednostki organizującej studia;

Im wcześniej złożony wniosek, tym większa szansa na nieprzerwane otrzymywanie wypłat stypendium.
Nie ma potrzeby dołączać ponownie dokumentów złożonych w postępowaniu ws. o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy: zaświadczeń z urzędów skarbowych, ZUS-u, KRUS-u, itp.
Jakkolwiek “rokiem bazowym” nadal jest rok 2018, to istotne są również zmiany w sytuacji dochodowej rodziny, które nastąpiły w trakcie roku 2018 i po nim, aż do dnia składania wniosku. Warto mieć na uwadze, że komisja może wystąpić o przedstawienie dokumentów, których nie wymagała w postępowaniu ws. stypendium na semestr zimowy.
Możliwa jest zatem sytuacja, w której stypendium w semestrze letnim będzie w innej wysokości niż w semestrze zimowym.

 

3. Osoby, które chcą złożyć wniosek o przyznanie stypendium na semestr zimowy i na semestr letni roku akademickiego 2019/2020

Osoby, które nie otrzymują w roku akademickim 2019/2020 stypendium socjalnego, nie mają nierozpatrzonych wniosków lub odwołań w trakcie rozpatrywania mogą do​ 20 lutego 2020 r. złożyć w jednostce dwa wnioski: jeden o stypendium na semestr zimowy, drugi o stypendium na semestr letni. Otrzymają one dwie decyzje: jedną odnośnie do semestru zimowego, drugą – letniego.

Aby to zawnioskować o stypendium w ww. sytuacji, należy:

  1. rozpocząć wypełnienie wniosku o stypendium na semestr zimowy, wypełnić ekran 0 i ekran 1, na którym sprawdzane są warunki do otrzymania stypendium, zatrzymać
   się na ekranie 2 (system nie pozwoli przejść dalej, jeśli nie wypełniono oświadczenia o dochodach);
  2. następnie należy wypełnić oświadczenie o dochodach;
  3. po czym dokończyć wypełnianie wniosku o stypendium na semestr zimowy;
  4. a potem wypełnić wniosek o stypendium na semestr letni;
  5. i wreszcie :
    1. wydrukować oba wnioski (​bez ostatnich stron​, zatytułowanych Oświadczenie składane przez osoby, które wnioskowały o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020​),
    2. wydrukować oświadczenie o dochodach i
    3. razem z dokumentami potwierdzającymi dochód i sytuację materialną (lista dokumentów jest w załączniku nr 2 do Regulaminu świadczeń)
    4. dostarczyć do jednostki organizującej studia w terminie ​do 20 lutego 2020 r.

 

4. Osoby, które nie składały wniosku o stypendium socjalne na semestr zimowy – wnioskują o stypendium jedynie na semestr letni

Po 20 lutego będzie można ubiegać się jedynie o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2019/2020.

  1. rozpoczynają wypełnienie wniosku o stypendium na semestr zimowy, wypełniają ekran 0 i ekran 1, na którym sprawdzane są warunki do otrzymania stypendium, zatrzymują się na ekranie 2;
  2. następnie wypełniają oświadczenie o dochodach;
  3. przechodzą przez kolejne ekrany wniosku o stypendium socjalne;
  4. drukują oświadczenie o dochodach i wniosek bez ostatniej strony i razem z dokumentami dostarczają do jednostki organizującej studia;
  5. terminarz widnieje w infoboksie na stronie Wniosków;

 

News

Changes in the mode of operation of the ASC Library, Students’ Office, and Financial Office related to the COVID-19 outbreak

March 30, 2020

The ASC Library will be closed to readers from March 12 to April 14, 2020. No penalties will be charged from March 12 to April 14.

News

2020 Emerging Scholar Award

March 29, 2020

It is our pleasure to inform the ASC community that Filip Boratyn, our doctoral student and – at the same time – USOS office assistant, is a recipient of the 2020 David G. Hartwell Emerging Scholar Award presented by the International Association for the Fantastic in the Arts.

News

We would like to invite you to take part in the Multicultural Volunteering Online!

March 28, 2020

This is a great possibility to learn a new language, improve Polish (or another language that you know and would like to practise), learn about different cultures and meet students, with whom friendship may last beyond the not-leaving-home-times 🙂

News

US National Emergency Library

March 26, 2020

During this unprecedented time in history, access to printed books is becoming difficult or impossible. COVID-19 is forcing students, educators, and everyday readers to rely on digital books more than ever before.

Flying Couch (2016)

American Studies Colloquium Series

April 02, 2020 at 4pm, ONLINE ED; Networks of Holocaust Memory in Third Generation Graphic Narratives

March 25, 2020

During the online streamed lecture, Dana Mihăilescu will present the Amy Kurzweil’s debut graphic memoir, Flying Couch (2016), in order to consider how the Holocaust narrative at the core of this graphic narrative is negotiated by the three generations of Kurweil’s family. Hence, she will highlight an ethical, future-oriented use of mediating forms of Holocaust memories for third generation artists.