1. Informacje wstępne

Regulamin świadczeń – ​przeczytaj​.

Stypendium socjalne na semestr letni wypłacane będzie co najwyżej przez 4 miesiące (w zależności od daty złożenia wniosku), od marca do czerwca.

Warunkiem otrzymania wypłaty za dany miesiąc jest dostarczenie papierowego, podpisanego wniosku do jednostki w wyznaczonym terminie (terminarz opublikowany jest w infoboksie na stronie Wniosków w USOSweb). Wniosek nie musi być kompletny (choć powinien) – właściwy organ stypendialny będzie wzywał do uzupełnienia w wyznaczonym terminie braków uniemożliwiających obliczenie dochodu.

Do 20 lutego w USOSweb widoczne są dwa wnioski o stypendium socjalne:

 1. na semestr zimowy: złożenie podpisanego wydruku w jednostce do 20 lutego i spełnienie warunków będzie skutkowało wypłatą stypendium za jeden miesiąc;
 2. na semestr letni: złożenie podpisanego wydruku w jednostce do 20 marca i spełnienie warunków będzie skutkowało wypłacaniem stypendium za cały semestr letni.

 

2. Osoby, które składały wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020

[BARDZO WAŻNE] Nawet, jeśli wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy nie został jeszcze rozpatrzony albo jeśli złożono odwołanie od decyzji w jego sprawie – aby otrzymywać wypłaty przez kolejne miesiące konieczne jest złożenie wniosku o stypendium na semestr letni.

Osoby, które wnioskowały o stypendium na semestr zimowy:

  1. wypełniają wniosek o stypendium socjalne na semestr letni;
  2. drukują wniosek razem z ostatnią stroną, zatytułowaną Oświadczenie składane przez osoby, które wnioskowały o przyznanie stypendium socjalnego na semestr
   zimowy roku akademickiego 2019/2020 i bardzo dokładnie to oświadczenie wypełniają​. Najczęstsze zmiany w sytuacji rodziny, które ​bezwzględnie należy zgłosić,​ to:

    1. ukończenie studiów przez członka rodziny albo skreślenie go z listy studentów;
    2. utrata pracy przez członka rodziny w okresie między 1.01.2018 r. a dniem składania wniosku;
    3. uzyskanie pracy przez członka rodziny w okresie między 1.01.2018 r. a dniem składania wniosku, o ile jest ona nadal wykonywana;
    4. uzyskanie emerytury;
  3. jeśli w sytuacji rodziny nastąpiły zmiany, dołączają odpowiednie dokumenty (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu świadczeń);
  4. dostarczają wniosek do jednostki organizującej studia;

Im wcześniej złożony wniosek, tym większa szansa na nieprzerwane otrzymywanie wypłat stypendium.
Nie ma potrzeby dołączać ponownie dokumentów złożonych w postępowaniu ws. o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy: zaświadczeń z urzędów skarbowych, ZUS-u, KRUS-u, itp.
Jakkolwiek “rokiem bazowym” nadal jest rok 2018, to istotne są również zmiany w sytuacji dochodowej rodziny, które nastąpiły w trakcie roku 2018 i po nim, aż do dnia składania wniosku. Warto mieć na uwadze, że komisja może wystąpić o przedstawienie dokumentów, których nie wymagała w postępowaniu ws. stypendium na semestr zimowy.
Możliwa jest zatem sytuacja, w której stypendium w semestrze letnim będzie w innej wysokości niż w semestrze zimowym.

 

3. Osoby, które chcą złożyć wniosek o przyznanie stypendium na semestr zimowy i na semestr letni roku akademickiego 2019/2020

Osoby, które nie otrzymują w roku akademickim 2019/2020 stypendium socjalnego, nie mają nierozpatrzonych wniosków lub odwołań w trakcie rozpatrywania mogą do​ 20 lutego 2020 r. złożyć w jednostce dwa wnioski: jeden o stypendium na semestr zimowy, drugi o stypendium na semestr letni. Otrzymają one dwie decyzje: jedną odnośnie do semestru zimowego, drugą – letniego.

Aby to zawnioskować o stypendium w ww. sytuacji, należy:

  1. rozpocząć wypełnienie wniosku o stypendium na semestr zimowy, wypełnić ekran 0 i ekran 1, na którym sprawdzane są warunki do otrzymania stypendium, zatrzymać
   się na ekranie 2 (system nie pozwoli przejść dalej, jeśli nie wypełniono oświadczenia o dochodach);
  2. następnie należy wypełnić oświadczenie o dochodach;
  3. po czym dokończyć wypełnianie wniosku o stypendium na semestr zimowy;
  4. a potem wypełnić wniosek o stypendium na semestr letni;
  5. i wreszcie :
    1. wydrukować oba wnioski (​bez ostatnich stron​, zatytułowanych Oświadczenie składane przez osoby, które wnioskowały o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020​),
    2. wydrukować oświadczenie o dochodach i
    3. razem z dokumentami potwierdzającymi dochód i sytuację materialną (lista dokumentów jest w załączniku nr 2 do Regulaminu świadczeń)
    4. dostarczyć do jednostki organizującej studia w terminie ​do 20 lutego 2020 r.

 

4. Osoby, które nie składały wniosku o stypendium socjalne na semestr zimowy – wnioskują o stypendium jedynie na semestr letni

Po 20 lutego będzie można ubiegać się jedynie o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2019/2020.

  1. rozpoczynają wypełnienie wniosku o stypendium na semestr zimowy, wypełniają ekran 0 i ekran 1, na którym sprawdzane są warunki do otrzymania stypendium, zatrzymują się na ekranie 2;
  2. następnie wypełniają oświadczenie o dochodach;
  3. przechodzą przez kolejne ekrany wniosku o stypendium socjalne;
  4. drukują oświadczenie o dochodach i wniosek bez ostatniej strony i razem z dokumentami dostarczają do jednostki organizującej studia;
  5. terminarz widnieje w infoboksie na stronie Wniosków;

 

Year 2019/2020

Gender and Sexuality in American Studies; ASC’s BA and MA Student Conference

February 13, 2020

Gender and sexuality studies are crucial fields in American studies because they provide important insight into social relations, political struggles, and cultural norms. The aim of the conference is to create a platform for ASC’s MA and BA students to present their research projects, facilitate an exchange of inspiring ideas, and allow an opportunity to practice presentation skills.

News

Informacja w związku z otwarciem tury składania wniosków o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2019/2020

February 12, 2020

Stypendium socjalne na semestr letni wypłacane będzie co najwyżej przez 4 miesiące (w zależności od daty złożenia wniosku), od marca do czerwca.

Year 2019/2020

February 20, 2020 at 4pm; Naciones Cautivas Europeas

February 10, 2020

The Free Europe Committee engaged in psychological and political warfare against Communism on both sides of the Iron Curtain. In her talk prof. Mazurkiewicz will explain what was really at stake for the exiles involved in US-sponsored programs in Latin America.

News

Erasmus+ agreements with the UK

February 6, 2020

Good news! Despite Brexit, the Erasmus+ agreements with the UK are still valid for the 2020/2021. B.A. students are welcome to apply for an Erasmus+ short-term studies at our partner institution in Sussex, England. More info: the IRO, UW and the ASC Mobility Coordinator.

News

The winning thesis got published

February 3, 2020

The American Studies Center is pleased to present the book “Between the Virgin of Guadalupe and la Malinche. Maternity of Mexicans in oral testimonies” published within the “Working Papers” series.