1. Informacje wstępne

Regulamin świadczeń – ​przeczytaj​.

Stypendium socjalne na semestr letni wypłacane będzie co najwyżej przez 4 miesiące (w zależności od daty złożenia wniosku), od marca do czerwca.

Warunkiem otrzymania wypłaty za dany miesiąc jest dostarczenie papierowego, podpisanego wniosku do jednostki w wyznaczonym terminie (terminarz opublikowany jest w infoboksie na stronie Wniosków w USOSweb). Wniosek nie musi być kompletny (choć powinien) – właściwy organ stypendialny będzie wzywał do uzupełnienia w wyznaczonym terminie braków uniemożliwiających obliczenie dochodu.

Do 20 lutego w USOSweb widoczne są dwa wnioski o stypendium socjalne:

 1. na semestr zimowy: złożenie podpisanego wydruku w jednostce do 20 lutego i spełnienie warunków będzie skutkowało wypłatą stypendium za jeden miesiąc;
 2. na semestr letni: złożenie podpisanego wydruku w jednostce do 20 marca i spełnienie warunków będzie skutkowało wypłacaniem stypendium za cały semestr letni.

 

2. Osoby, które składały wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020

[BARDZO WAŻNE] Nawet, jeśli wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy nie został jeszcze rozpatrzony albo jeśli złożono odwołanie od decyzji w jego sprawie – aby otrzymywać wypłaty przez kolejne miesiące konieczne jest złożenie wniosku o stypendium na semestr letni.

Osoby, które wnioskowały o stypendium na semestr zimowy:

  1. wypełniają wniosek o stypendium socjalne na semestr letni;
  2. drukują wniosek razem z ostatnią stroną, zatytułowaną Oświadczenie składane przez osoby, które wnioskowały o przyznanie stypendium socjalnego na semestr
   zimowy roku akademickiego 2019/2020 i bardzo dokładnie to oświadczenie wypełniają​. Najczęstsze zmiany w sytuacji rodziny, które ​bezwzględnie należy zgłosić,​ to:

    1. ukończenie studiów przez członka rodziny albo skreślenie go z listy studentów;
    2. utrata pracy przez członka rodziny w okresie między 1.01.2018 r. a dniem składania wniosku;
    3. uzyskanie pracy przez członka rodziny w okresie między 1.01.2018 r. a dniem składania wniosku, o ile jest ona nadal wykonywana;
    4. uzyskanie emerytury;
  3. jeśli w sytuacji rodziny nastąpiły zmiany, dołączają odpowiednie dokumenty (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu świadczeń);
  4. dostarczają wniosek do jednostki organizującej studia;

Im wcześniej złożony wniosek, tym większa szansa na nieprzerwane otrzymywanie wypłat stypendium.
Nie ma potrzeby dołączać ponownie dokumentów złożonych w postępowaniu ws. o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy: zaświadczeń z urzędów skarbowych, ZUS-u, KRUS-u, itp.
Jakkolwiek “rokiem bazowym” nadal jest rok 2018, to istotne są również zmiany w sytuacji dochodowej rodziny, które nastąpiły w trakcie roku 2018 i po nim, aż do dnia składania wniosku. Warto mieć na uwadze, że komisja może wystąpić o przedstawienie dokumentów, których nie wymagała w postępowaniu ws. stypendium na semestr zimowy.
Możliwa jest zatem sytuacja, w której stypendium w semestrze letnim będzie w innej wysokości niż w semestrze zimowym.

 

3. Osoby, które chcą złożyć wniosek o przyznanie stypendium na semestr zimowy i na semestr letni roku akademickiego 2019/2020

Osoby, które nie otrzymują w roku akademickim 2019/2020 stypendium socjalnego, nie mają nierozpatrzonych wniosków lub odwołań w trakcie rozpatrywania mogą do​ 20 lutego 2020 r. złożyć w jednostce dwa wnioski: jeden o stypendium na semestr zimowy, drugi o stypendium na semestr letni. Otrzymają one dwie decyzje: jedną odnośnie do semestru zimowego, drugą – letniego.

Aby to zawnioskować o stypendium w ww. sytuacji, należy:

  1. rozpocząć wypełnienie wniosku o stypendium na semestr zimowy, wypełnić ekran 0 i ekran 1, na którym sprawdzane są warunki do otrzymania stypendium, zatrzymać
   się na ekranie 2 (system nie pozwoli przejść dalej, jeśli nie wypełniono oświadczenia o dochodach);
  2. następnie należy wypełnić oświadczenie o dochodach;
  3. po czym dokończyć wypełnianie wniosku o stypendium na semestr zimowy;
  4. a potem wypełnić wniosek o stypendium na semestr letni;
  5. i wreszcie :
    1. wydrukować oba wnioski (​bez ostatnich stron​, zatytułowanych Oświadczenie składane przez osoby, które wnioskowały o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020​),
    2. wydrukować oświadczenie o dochodach i
    3. razem z dokumentami potwierdzającymi dochód i sytuację materialną (lista dokumentów jest w załączniku nr 2 do Regulaminu świadczeń)
    4. dostarczyć do jednostki organizującej studia w terminie ​do 20 lutego 2020 r.

 

4. Osoby, które nie składały wniosku o stypendium socjalne na semestr zimowy – wnioskują o stypendium jedynie na semestr letni

Po 20 lutego będzie można ubiegać się jedynie o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2019/2020.

  1. rozpoczynają wypełnienie wniosku o stypendium na semestr zimowy, wypełniają ekran 0 i ekran 1, na którym sprawdzane są warunki do otrzymania stypendium, zatrzymują się na ekranie 2;
  2. następnie wypełniają oświadczenie o dochodach;
  3. przechodzą przez kolejne ekrany wniosku o stypendium socjalne;
  4. drukują oświadczenie o dochodach i wniosek bez ostatniej strony i razem z dokumentami dostarczają do jednostki organizującej studia;
  5. terminarz widnieje w infoboksie na stronie Wniosków;

 

News

Changes in the mode of operation of the ASC Library, Students’ Office, and Financial Office related to the COVID-19 outbreak

May 29, 2020

The UW Ksawerow building is no longer shut down, and the ASC faculty and staff can use their offices. Still all the ASC instruction continues remotely. The ASC administration will be working remotely until further notice.  It is possible to arrange an in-person appointment via email. Though the ASC Library’s reading rooms will be closed, the Library’s checkout counter will be open on Tuesdays 2:00 pm – 5:00 pm and Fridays 10:00 am – 2:00 pm.

News

ASC promo clip

May 29, 2020

The ASC offers a unique, interdisciplinary American Studies program and is is one of the biggest American Studies institutions in Europe. Check out what to expect as the student of the ASC!

News

Important issues for the end of the spring semester

May 27, 2020

As there are new developments and rules for our academic life and activities, I believe I should relate them to you to keep you updated. The most important issues for now are: Language exams, Exam session, Registration, End-of-semester questionnaire, OSA Library operation.

News

Latest information and advice for the UW community during the coronavirus pandemic

May 22, 2020

On 21st May, the UW rector issued a new order on rules for studying and working at UW. Online teaching and learning will continue, except classes which cannot be conducted remotely. It is possible to work from home, according to a duty system or flexible working hours. The health, safety and well-being of members of the UW community remain the university’s priority.

American Studies Colloquium Series

May 28, 2020 at 6pm, ONLINE; An Erotic Toolkit: Asexual and Aromantic Critiques of Heteronormativity

May 21, 2020

This talk will explore the feminist, queer, and anti-racist tradition of the erotic, drawing on Audre Lorde’s work in particular. Ela Przybylo will discuss how the erotic provides a distinct model for theorizing relating that creates space for the inclusion of asexuality and challenges compulsory sexuality.