1. Informacje wstępne

Regulamin świadczeń – ​przeczytaj​.

Stypendium socjalne na semestr letni wypłacane będzie co najwyżej przez 4 miesiące (w zależności od daty złożenia wniosku), od marca do czerwca.

Warunkiem otrzymania wypłaty za dany miesiąc jest dostarczenie papierowego, podpisanego wniosku do jednostki w wyznaczonym terminie (terminarz opublikowany jest w infoboksie na stronie Wniosków w USOSweb). Wniosek nie musi być kompletny (choć powinien) – właściwy organ stypendialny będzie wzywał do uzupełnienia w wyznaczonym terminie braków uniemożliwiających obliczenie dochodu.

Do 20 lutego w USOSweb widoczne są dwa wnioski o stypendium socjalne:

 1. na semestr zimowy: złożenie podpisanego wydruku w jednostce do 20 lutego i spełnienie warunków będzie skutkowało wypłatą stypendium za jeden miesiąc;
 2. na semestr letni: złożenie podpisanego wydruku w jednostce do 20 marca i spełnienie warunków będzie skutkowało wypłacaniem stypendium za cały semestr letni.

 

2. Osoby, które składały wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020

[BARDZO WAŻNE] Nawet, jeśli wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy nie został jeszcze rozpatrzony albo jeśli złożono odwołanie od decyzji w jego sprawie – aby otrzymywać wypłaty przez kolejne miesiące konieczne jest złożenie wniosku o stypendium na semestr letni.

Osoby, które wnioskowały o stypendium na semestr zimowy:

  1. wypełniają wniosek o stypendium socjalne na semestr letni;
  2. drukują wniosek razem z ostatnią stroną, zatytułowaną Oświadczenie składane przez osoby, które wnioskowały o przyznanie stypendium socjalnego na semestr
   zimowy roku akademickiego 2019/2020 i bardzo dokładnie to oświadczenie wypełniają​. Najczęstsze zmiany w sytuacji rodziny, które ​bezwzględnie należy zgłosić,​ to:

    1. ukończenie studiów przez członka rodziny albo skreślenie go z listy studentów;
    2. utrata pracy przez członka rodziny w okresie między 1.01.2018 r. a dniem składania wniosku;
    3. uzyskanie pracy przez członka rodziny w okresie między 1.01.2018 r. a dniem składania wniosku, o ile jest ona nadal wykonywana;
    4. uzyskanie emerytury;
  3. jeśli w sytuacji rodziny nastąpiły zmiany, dołączają odpowiednie dokumenty (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu świadczeń);
  4. dostarczają wniosek do jednostki organizującej studia;

Im wcześniej złożony wniosek, tym większa szansa na nieprzerwane otrzymywanie wypłat stypendium.
Nie ma potrzeby dołączać ponownie dokumentów złożonych w postępowaniu ws. o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy: zaświadczeń z urzędów skarbowych, ZUS-u, KRUS-u, itp.
Jakkolwiek “rokiem bazowym” nadal jest rok 2018, to istotne są również zmiany w sytuacji dochodowej rodziny, które nastąpiły w trakcie roku 2018 i po nim, aż do dnia składania wniosku. Warto mieć na uwadze, że komisja może wystąpić o przedstawienie dokumentów, których nie wymagała w postępowaniu ws. stypendium na semestr zimowy.
Możliwa jest zatem sytuacja, w której stypendium w semestrze letnim będzie w innej wysokości niż w semestrze zimowym.

 

3. Osoby, które chcą złożyć wniosek o przyznanie stypendium na semestr zimowy i na semestr letni roku akademickiego 2019/2020

Osoby, które nie otrzymują w roku akademickim 2019/2020 stypendium socjalnego, nie mają nierozpatrzonych wniosków lub odwołań w trakcie rozpatrywania mogą do​ 20 lutego 2020 r. złożyć w jednostce dwa wnioski: jeden o stypendium na semestr zimowy, drugi o stypendium na semestr letni. Otrzymają one dwie decyzje: jedną odnośnie do semestru zimowego, drugą – letniego.

Aby to zawnioskować o stypendium w ww. sytuacji, należy:

  1. rozpocząć wypełnienie wniosku o stypendium na semestr zimowy, wypełnić ekran 0 i ekran 1, na którym sprawdzane są warunki do otrzymania stypendium, zatrzymać
   się na ekranie 2 (system nie pozwoli przejść dalej, jeśli nie wypełniono oświadczenia o dochodach);
  2. następnie należy wypełnić oświadczenie o dochodach;
  3. po czym dokończyć wypełnianie wniosku o stypendium na semestr zimowy;
  4. a potem wypełnić wniosek o stypendium na semestr letni;
  5. i wreszcie :
    1. wydrukować oba wnioski (​bez ostatnich stron​, zatytułowanych Oświadczenie składane przez osoby, które wnioskowały o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020​),
    2. wydrukować oświadczenie o dochodach i
    3. razem z dokumentami potwierdzającymi dochód i sytuację materialną (lista dokumentów jest w załączniku nr 2 do Regulaminu świadczeń)
    4. dostarczyć do jednostki organizującej studia w terminie ​do 20 lutego 2020 r.

 

4. Osoby, które nie składały wniosku o stypendium socjalne na semestr zimowy – wnioskują o stypendium jedynie na semestr letni

Po 20 lutego będzie można ubiegać się jedynie o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2019/2020.

  1. rozpoczynają wypełnienie wniosku o stypendium na semestr zimowy, wypełniają ekran 0 i ekran 1, na którym sprawdzane są warunki do otrzymania stypendium, zatrzymują się na ekranie 2;
  2. następnie wypełniają oświadczenie o dochodach;
  3. przechodzą przez kolejne ekrany wniosku o stypendium socjalne;
  4. drukują oświadczenie o dochodach i wniosek bez ostatniej strony i razem z dokumentami dostarczają do jednostki organizującej studia;
  5. terminarz widnieje w infoboksie na stronie Wniosków;

 

American Studies Colloquium Series

January 21, 2021 at 4:45pm, Online; Refugees and Racial Capitalism: What “Integration” in the US Labor Market Means?

January 20, 2021

This talk by Elizabeth Cullen Dunn focuses on the situation of refugees during the COVID-19 epidemic, by discussing the example of the American meatpacking industry, which relies heavily on refugees resettled by the US Department of State.

Year 2020/2021

January 25, 2021 at 5:00 p.m., Online; Weird Space Junkies: Speculations on the Psychedelic

January 20, 2021

In this lecture, Jędrzej Burszta proposes to examine the cultural history of psychedelic science fiction in the United States, focusing on the legacy of the 1960s New Wave movement.

American Studies Colloquium Series

January 28, 2021 at 4:45pm, Online; Cyberfeminism, an Orthodox Version in North America: Social Media as a Counterpublic Transformative Space of Religiosity

January 19, 2021

Our next guest, Jessica Roda from Georgetown University will give a talk on the usage of social media by ultra-Orthodox women, as a tool for the development of cyberfeminism(s) in the transformative counterpublic space reinforcing religious norms and authority.

Year 2020/2021

January 18, 2021 at 5:00 p.m., Online; The Ur-Savage: The Anthropological Horror of Green Inferno and Bone Tomahawk

January 18, 2021

This lecture aims to elaborate on the problem of presenting indigenous people as a threat in current horror cinema, and to analyze it through the lenses of growing racist and far-right ideologies in the USA.

News

Festival “Imagining the Future” – call for proposals

January 14, 2021

Students and the university staff of the University of Warsaw are invited to take part in Festival “Imagining the Future” at the Sorbonne University, which focuses on issues of coexistence of humans and the environment.