Prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia wydała 18 marca komunikat dotyczący składania wniosków o stypendia i terminów wypłat w stanie zagrożenia epidemicznego. W komunikacie zostały zawarte informacje dotyczące stypendiów socjalnych, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi dla studentów i doktorantów oraz stypendiów Erasmus.

Przedstawiamy wybrane informacje zawarte w komunikacie prof. Jolanty Choińskiej-Miki, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia. Pełna treść komunikatu znajduje się w załączonym pliku >>

Składanie wniosków

W stanie zagrożenia epidemicznego obsługa wniosków będzie prowadzona przez USOSweb i mailowo. Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o stypendium socjalne na semestr letni, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę rejestrują wnioski o stypendium w USOSweb, generują z USOSWeb PDF wniosku i wysyłają PDF na adres mailowy:

studenci:

doktoranci:

Termin składania wniosków

Termin składania wniosków o stypendium socjalne na semestr letni zostaje wydłużony: w przypadku przesłania wniosku na odpowiedni adres mailowy do 20 kwietnia stypendium zostanie przyznane z wyrównaniem od marca. Złożenie wniosku między 21 kwietnia a 20 maja spowoduje przyznanie stypendium od maja – zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Terminarze wnioskowania o ww. świadczenia zamieszczone są również w USOSweb w zakładce Wnioski.

Wypłaty stypendiów

Wypłaty wszystkich przyznanych studentom i doktorantom świadczeń odbywają się zgodnie z ustalonymi terminarzami.

 

Stypendia Erasmus

Stypendia Erasmus są wypłacane zgodnie z obowiązującymi zasadami i w ustalonych terminach. W przypadku powrotu do Polski należy o tym niezwłocznie e-mailowo poinformować Biuro Współpracy z Zagranicą.

 

Więcej informacji:

Pełna treść Komunikatu Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Miki, prof. ucz. na temat składania wniosków o stypendia i terminów wypłat w stanie zagrożenia epidemicznego >>

American Studies Colloquium Series

January 21, 2021 at 4:45pm, Online; Refugees and Racial Capitalism: What “Integration” in the US Labor Market Means?

January 20, 2021

This talk by Elizabeth Cullen Dunn focuses on the situation of refugees during the COVID-19 epidemic, by discussing the example of the American meatpacking industry, which relies heavily on refugees resettled by the US Department of State.

Year 2020/2021

January 25, 2021 at 5:00 p.m., Online; Weird Space Junkies: Speculations on the Psychedelic

January 20, 2021

In this lecture, Jędrzej Burszta proposes to examine the cultural history of psychedelic science fiction in the United States, focusing on the legacy of the 1960s New Wave movement.

American Studies Colloquium Series

January 28, 2021 at 4:45pm, Online; Cyberfeminism, an Orthodox Version in North America: Social Media as a Counterpublic Transformative Space of Religiosity

January 19, 2021

Our next guest, Jessica Roda from Georgetown University will give a talk on the usage of social media by ultra-Orthodox women, as a tool for the development of cyberfeminism(s) in the transformative counterpublic space reinforcing religious norms and authority.

Year 2020/2021

January 18, 2021 at 5:00 p.m., Online; The Ur-Savage: The Anthropological Horror of Green Inferno and Bone Tomahawk

January 18, 2021

This lecture aims to elaborate on the problem of presenting indigenous people as a threat in current horror cinema, and to analyze it through the lenses of growing racist and far-right ideologies in the USA.

News

Festival “Imagining the Future” – call for proposals

January 14, 2021

Students and the university staff of the University of Warsaw are invited to take part in Festival “Imagining the Future” at the Sorbonne University, which focuses on issues of coexistence of humans and the environment.