Prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia wydała 18 marca komunikat dotyczący składania wniosków o stypendia i terminów wypłat w stanie zagrożenia epidemicznego. W komunikacie zostały zawarte informacje dotyczące stypendiów socjalnych, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi dla studentów i doktorantów oraz stypendiów Erasmus.

Przedstawiamy wybrane informacje zawarte w komunikacie prof. Jolanty Choińskiej-Miki, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia. Pełna treść komunikatu znajduje się w załączonym pliku >>

Składanie wniosków

W stanie zagrożenia epidemicznego obsługa wniosków będzie prowadzona przez USOSweb i mailowo. Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o stypendium socjalne na semestr letni, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę rejestrują wnioski o stypendium w USOSweb, generują z USOSWeb PDF wniosku i wysyłają PDF na adres mailowy:

studenci:

doktoranci:

Termin składania wniosków

Termin składania wniosków o stypendium socjalne na semestr letni zostaje wydłużony: w przypadku przesłania wniosku na odpowiedni adres mailowy do 20 kwietnia stypendium zostanie przyznane z wyrównaniem od marca. Złożenie wniosku między 21 kwietnia a 20 maja spowoduje przyznanie stypendium od maja – zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Terminarze wnioskowania o ww. świadczenia zamieszczone są również w USOSweb w zakładce Wnioski.

Wypłaty stypendiów

Wypłaty wszystkich przyznanych studentom i doktorantom świadczeń odbywają się zgodnie z ustalonymi terminarzami.

 

Stypendia Erasmus

Stypendia Erasmus są wypłacane zgodnie z obowiązującymi zasadami i w ustalonych terminach. W przypadku powrotu do Polski należy o tym niezwłocznie e-mailowo poinformować Biuro Współpracy z Zagranicą.

 

Więcej informacji:

Pełna treść Komunikatu Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Miki, prof. ucz. na temat składania wniosków o stypendia i terminów wypłat w stanie zagrożenia epidemicznego >>

News

Changes in the mode of operation of the ASC Library, Students’ Office, and Financial Office related to the COVID-19 outbreak

March 30, 2020

The ASC Library will be closed to readers from March 12 to April 14, 2020. No penalties will be charged from March 12 to April 14.

News

2020 Emerging Scholar Award

March 29, 2020

It is our pleasure to inform the ASC community that Filip Boratyn, our doctoral student and – at the same time – USOS office assistant, is a recipient of the 2020 David G. Hartwell Emerging Scholar Award presented by the International Association for the Fantastic in the Arts.

News

We would like to invite you to take part in the Multicultural Volunteering Online!

March 28, 2020

This is a great possibility to learn a new language, improve Polish (or another language that you know and would like to practise), learn about different cultures and meet students, with whom friendship may last beyond the not-leaving-home-times 🙂

News

US National Emergency Library

March 26, 2020

During this unprecedented time in history, access to printed books is becoming difficult or impossible. COVID-19 is forcing students, educators, and everyday readers to rely on digital books more than ever before.

Flying Couch (2016)

American Studies Colloquium Series

April 02, 2020 at 4pm, ONLINE ED; Networks of Holocaust Memory in Third Generation Graphic Narratives

March 25, 2020

During the online streamed lecture, Dana Mihăilescu will present the Amy Kurzweil’s debut graphic memoir, Flying Couch (2016), in order to consider how the Holocaust narrative at the core of this graphic narrative is negotiated by the three generations of Kurweil’s family. Hence, she will highlight an ethical, future-oriented use of mediating forms of Holocaust memories for third generation artists.