„Jak uczyć o płci i seksualności? Interdyscyplinarność, instytucjonalizacja, zaangażowanie społeczne.”

Konferencja Jak uczyć o płci i seksualności? Interdyscyplinarność, instytucjonalizacja, zaangażowanie społeczne” ma na celu stworzenie przestrzeni, w której mogą się spotkać społeczności akademickie, aktywistyczne, artystyczne, eksperckie tworzące i przekazujące wiedzę o płci i seksualności. Jaka mogłaby być dziś edukacja seksualna? Gdzie jest miejsce na feministyczny i queerowy aktywizm w akademii? Czy słowem kluczowym jest równość” czy nierówności”? Czy potrafimy wspólnie wyobrazić sobie studia magisterskie o płci i seksualności w Polsce? Zapraszamy na 6 paneli dyskusyjnych.

Za udział w każdym panelu można uzyskać 3 punkty OZN.

17-18.06.2024

Gmach Wydziału Neofilologii, ul. Dobra 55, sala 2.118 (wejście od strony ul. Browarnej, II piętro)

Wstęp wolny

Plan piętra dostępny pod linkiem.

Program konferencji dostępny do pobrania pod linkiem.

Biogramy osób współtworzących konferencję

 

Tomasz Basiuk / Ośrodek Studiów Amerykańskich, UW

Amerykanista, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Instytutu Ameryk i Europy UW. Autor monografii, redaktor i współredaktor tomów i numerów specjalnych  czasopism z zakresu studiów amerykańskich oraz studiów nad płcią i seksualnością. Jest współredaktorem i założycielem InterAlia, e-czasopisma poświęconego studiom queer. Był kierownikiem w finansowanym przez HERA projekcie historii queer („CRUSEV”), a obecnie projektu „QueerIt: Queer Theory in Transit” realizowanego wspólnie z Uniwersytetem Humboldta w Berlinie. Stypendysta Fulbrighta (CUNY Graduate Center). Pełnił funkcję dyrektora OSA i prezesa Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykańskich, a od 2016 roku jest dyrektorem Instytutu Ameryk i Europy, którego OSA jest częścią. Jego zainteresowania badawcze obejmują współczesną amerykańską fikcję i life writing, teorię krytyczną i studia queer.

Marta Bucholc / Uniwersytet Saint-Louis w Brukseli / Wydział Socjologii, UW

Marta Bucholc jest profesorką socjologii na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Chercheuse Associée w Centre de recherche en science politique na Uniwersytecie Saint-Louis w Brukseli. Prowadzi projekt ERC Consolidator ABORTION FIGURATIONS na Uniwersytecie Warszawskim oraz polski zespół projektu Fundacji Volkswagen „Towards Illiberal Constitutionalism”. W latach 2015-2020 pracowała jako profesor naukowy w Käte Hamburger Kolleg „Recht als Kultur” na Uniwersytecie w Bonn. Była profesorką wizytującą na uniwersytetach Saint-Louis w Brukseli i Grazu, wizytującym bye-fellow w Selwyn College na Uniwersytecie Cambridge, stypendystką Instytutu Nauk Humanistycznych w Wiedniu i Imre Kertesz Kolleg w Jenie oraz stypendystką projektu Universalism and Particularism na Uniwersytecie Monachijskim.

Bożena Chołuj / Wydział Neofilologii, UW

Prof. ucz. dr hab. Bożena Chołuj (UW), Wydział Neofilologii; współzałożycielka Gender Studies UW i pisma „Katedra Gender Studies UW“ oraz NGOsów: OSKi, SKOP Pekin 1995 i Koalicji Karat.

Sylwia Chutnik / Uniwersytet Warszawski

dr Sylwia Chutnik – pisarka, absolwentka IKP UW i Gender Studies UW. Zainteresowania badawcze: gender studies, queer studies, antropologia codzienności, studia miejskie, praca opiekuńcza i emocjonalna w PRL-u. Jej artykuły naukowe ukazały się w ponad 20 tomach zbiorowych. 

Anna Cybulko / Rzeczniczka Akademicka, UW

Prawniczka i psycholożka, doktor nauk społecznych. Od 2011 r. Rzeczniczka akademicka UW. Współautorka Gender Equality Plan (GEP) dla Uniwersytetu Warszawskiego oraz Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa.

Barbara Dynda / Instytut Kultury Polskiej, UW

Badaczka w Instytucie Kultury Polskiej i Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Absolwentka międzyobszarowych studiów magisterskich w zakresie nauk humanistycznych i społecznych i studiów doktoranckich w IKP UW. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na polskim aktywizmie feministycznym i queerowym i jego oddolnych produkcjach kulturowych. Stypendystka Duke University i grantów badawczych NCN. Publikowała m. in. dla Routledge, Toronto Press, Atlantis. 

Małgorzata Fuszara / Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, UW

Prawniczka, socjolożka, współtwórczyni i kierowniczka Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspertka Rady Europy do spraw wprowadzania równości płci do głównego nurtu działań politycznych i społecznych.  W latach 2014-2015 pełniła funkcję Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania. Autorka licznych prac i książek poświęconych udziałowi kobiet w polityce i życiu publicznym. 

Agnieszka Graff / Ośrodek Studiów Amerykańskich, UW

Kulturoznawczyni i publicystka, profesorka w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Badaczka feminizmu i antyfeminizmu. Jej książki to: „Świat bez kobiet” (2001, 2021), „Rykoszetem” (2008), „Matka feministka” (2014), „Memy i graffy” (2015, z Martą Frej), oraz „Kto się boi gender?” (2021, z Elżbietą Korolczuk). Publikowała m.in. w „Signs”, „Public Culture”, „East European Politics and Societies”, „Feminist Studies”, „Journal of Modern European History”, „Czasie Kultury” i „Tekstach Drugich”. Współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 Marca, członkini rady programowej Kongresu Kobiet, współpracuje z Fundacją Batorego, pisuje do OKO.Press i  „Wysokich Obcasów”. 

Anna Maria Grzybowska / Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych / Ośrodek Studiów Amerykańskich, UW

Anna Maria Grzybowska jest doktorantką w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW, od lat związaną z Ośrodkiem Studiów Amerykańskich, gdzie aktualnie prowadzi zajęcia. W swoich badaniach łączy zainteresowanie ludzką psychiką z fantastyką naukową – jej praca magisterska podejmowała tematykę reprezentacji przemocy psychicznej we współczesnych amerykańskich filmach science fiction – a obecnie pochyla się nad problematyką funkcjonowania zwierząt pozaludzkich w gatunkach spekulatywnych. W swoim projekcie doktorskim bada spekulatywne reprezentacje zwierząt w literaturze, filmie i grach, skupiając się na ujęciach kompleksu zwierzęco-industrialnego.

Zuzanna Hertzberg / Artystka, aktywistka, niezależna badaczka

Zuzanna Hertzberg jest artystką interdyscyplinarną, artywistką i badaczką. W 2018 otrzymała stopień doktory na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (Przestrzenie niewiedzy). Jest członkinią zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Dobrochna Kałwa / Wydział Historii, UW

Historyczka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2012 adiunkta na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zajmuje się kulturową historią kobiet/gender, historią mówioną i metodologią. Członkini redakcji czasopism „Aspasia. The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women’s and Gender History” i „Women’s History Review”,  członkini Komisji Historii Kobiet Komitetu Nauk Historycznych PAN i zarządu International Federation for Researchers in Women’s History. Autorka i współautorka m.in. „Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobiecych”, „Historię swą piszcie same. Polityka, historiografia i muzealne narracje z perspektywy kobiet”, „Migration als Ressource: Zur Pendelmigration polnischer Frauen in Privathaushalte der Bundesrepublik”, „Historia zwyczajnych kobiet i mężczyzn”, „From mentalities to anthropological history. Theory and methods”, „Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych”.

Aleksandra Kamińska / Girls and Queers to the Front / Wydział Artes Liberales, UW

Doktora nauk o kulturze i religii (Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski). Zainteresowania badawcze obejmują narracje autobiograficzne w kulturze wizualnej i literaturze, queerową czasowość i dziewczynę jako kategorię tożsamościową. Stypendystka Fulbrighta na Columbia University oraz grantów NCN (Etiuda, Preludium). Absolwentka Ośrodka Studiów Amerykańskich UW, gdzie obecnie uczy i jest częścią Pracowni Gender/Sexuality. Współtwórczyni feministyczno-queerowej inicjatywy Girls and Queers to the Front działającej w Warszawie od 2015 roku, redaktorka, wydawczyni, kuratorka i aktywistka. 

Krzysztof Kliszczyński / QueerStoria / Muzeum Queer

Członek Zarządu Lambda Warszawa. Socjolog, wykładowca akademicki, absolwent Szkoły Praw Człowieka HFPC, działacz LGBT. Współzałożyciel Stowarzyszenia Lambda Warszawa; koordynator jego działań pomocowych; współzałożyciel prowadzonego przez Lambdę Warszawa Telefonu Zaufania dla gejów, lesbijek, osób biseksualnych i ich bliskich i jego pracownik w latach 1995-2015. W latach 2007-2015 (z krótką przerwą) i od 2019 roku – przewodniczący Stowarzyszenia. Koordynator licznych projektów realizowanych przez Lambdę Warszawa (m.in. ASOS, Żywe Biblioteki, grupy pomocowe). Twórca Archiwum Lambdy Warszawa, posiadającego największe zbiory dotyczące historii polskiej społeczności osób nieheteronormatywnych. Redaktor naczelny czasopisma „QueerStoria”. Jako socjolog zajmuje się problematyką rozwoju miasta; w pracach związanych z działalnością pozarządową – szeroko pojętą pomocą dla mniejszości LGBT.

Elżbieta Korolczuk / Uniwersytet Södertörn w Sztokholmie / Ośrodek Studiów Amerykańskich, UW

Elżbieta Korolczuk jest socjolożką, komentatorką i działaczką na rzecz praw kobiet, pracuje na Uniwersytecie Södertörn w Sztokholmie oraz w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Analizuje ruchy społeczne, społeczeństwo obywatelskie, reprodukcję i (anty)gender. Najnowsze książki jej współautorstwa to tom zbiorowy „Bunt kobiet. Czarne Protesty i Strajki Kobiet” (2019, Europejskie Centrum Solidarności) oraz monografia „Anti-Gender Politics in the Populist Moment” napisana z Agnieszką Graff (2022, Routledge).  

Agnieszka Kościańska / Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, UW

Agnieszka Kościańska, prof. dr hab., autorka i (współ)redaktorka m.in. „Zobaczyć łosia. Historia polskiej edukacji seksualnej od pierwszej lekcji do internetu (2017), Płeć, przyjemność i przemoc” (2014), „Gender. Perspektywa antropologiczna” (2007), „Antropologia seksualności” (2012).

Agnieszka Kotwasińska / Ośrodek Studiów Amerykańskich, UW 

Agnieszka Kotwasińska jest absolwentką Instytutu Anglistyki i Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. W 2017 roku obroniła pracę doktorską z zakresu literaturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. W swojej rozprawie doktorskiej analizowała przemiany amerykańskich rodzin i struktur pokrewieństwa we współczesnym horrorze autorstwa kobiet. Od 2012 roku pracuje w Ośrodku Studiów Amerykańskich, gdzie prowadzi zajęcia z literatury amerykańskiej, literatury gatunkowej, kina grozy i nowych mediów. Specjalizuje się w gotyku i horrorze, gender studies i teorii queer oraz nowym feministycznym materializmie. Jej obecne zainteresowania badawcze skupiają się na tworzeniu kanonów literackich i filmowych, ucieleśnieniu w gatunkach popularnych, reprodukcji śmierci w narracjach horroru i schizoanalizie. Jej pierwsza monografia, „House of Horrors: Familial Intimacies in Contemporary American Horror Fiction”, została opublikowana w 2023 roku nakładem University of Wales Press.

Beata Kowalska / Instytut Socjologii, UJ

Socjolożka, profesorka Uniwersytetu Jagiellońskiego, feministka, aktywistka równościowa. Pełni funkcję Rzeczniczki Praw i Wartości Akademickich UJ na kadencję 2020-2025. Przedstawicielka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Sieci Scholars at Risk, której misją jest zarówno działanie na rzecz wolności akademickiej, jak i ochrona prześladowanych członków i członkiń społeczności uniwersyteckiej. 

Karolina Krasuska / Ośrodek Studiów Amerykańskich, UW

Kulturoznawczyni i literaturoznawczyni, dr. hab., adiunkta Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Założycielka Pracowni Gender/Sexuality przy OSA UW (2016). Stypendystka Fundacji Heinricha Boella w czasie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Europejskim Viadrina (Frankfurt nad Odrą) i Graduiertenkolleg „Płeć jako kategoria wiedzy” na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie; kierowniczka grantów NCN (Sonata, Preludium BIS). Autorka “Płeć i naród: Trans/lokacje” (2012), “Poradzieckie” (2021), “Soviet-Born: The Afterlives of Migration in Jewish American Fiction” (2024). Tłumaczka “Uwikłanych w płeć” Judith Butler. Współprzewodnicząca sekcji Płeć i Seksualność w ramach Association for Jewish Studies. Współautorka (z Martą Zimniak-Hałajko) koncepcji powstających na UW studiów magisterskich „Płeć i seksualność”. X: @karolinakrasusk

Julia Kubisa / Wydział Socjologii, UW

Doktora na Wydziale Socjologii UW, feministka, badaczka. Zajmuje się polityką równości w szkolnictwie wyższym. Współautorka Planu Równości Płci dla UW, przewodnicząca Sekcji Socjologii Pracy PTS.

Anna Kurowicka / Ośrodek Studiów Amerykańskich, UW

Współkierowniczka Pracowni Gender/Sexuality w OSA. Naukowo zajmuje się przecięciem aseksualności i teorii queer oraz nienormatywnym pożądaniem w speculative fiction.

Iwona Kurz / Instytut Kultury Polskiej, UW

Krytyczka i historyczka kultury, profesorka w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się historią nowoczesnej kultury polskiej w perspektywie wizualnej, pamięcią wizualną oraz problematyką ciała i gender. Więcej: https://ikp.uw.edu.pl/dr-hab-iwona-kurz/.

Antonina Lewandowska / Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, UW / Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA

Socjolożka, działaczka, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UW. Absolwentka kursu kreowania polityk publicznych Uniwersytetu Cambridge. Od 2015 roku członkini Grupy Ponton, w latach 2019-2024 koordynatorka ASTRA Network, międzynarodowej sieci organizacji pozarządowych zajmujących się prawami seksualnymi i reprodukcyjnymi w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej. Od 2024 roku koordynatorka rzecznictwa krajowego w Fundacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA. Naukowo zainteresowana socjologią seksualności, socjologią dewiacji oraz socjologią medycyny, w swojej działalności zawodowej skupia się na walce o prawa reprodukcyjne w Polsce oraz edukacji seksualnej młodzieży i młodych dorosłych.

Aleksandra Julia Malinowska (ona/jej) / Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, UW

Absolwentka Ośrodka Studiów Amerykańskich i obecna doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW. Realizuje projekt badawczy pt. “Affective Poetics: Manifestos and Women’s Rhetorical Strategies 1970-2020” w ramach grantu PRELUDIUM BIS pod kierunkiem dr hab. Karoliny Krasuskiej. Pracowała również w Zespole Badawczym dr hab. Tomasza Basiuka przy projekcie „Queer Theory in Transit. Reception, Translation, and Production in Polish and German Contexts”. Jej główne zainteresowania naukowe to zaangażowane politycznie piśmiennictwo kobiet, retoryczne strategie mobilizacji społecznej oraz afekt, w szczególności złość. Jest aktywną członkinią Pracowni Gender/Sexuality działającej przy Ośrodku Studiów Amerykańskich, UW oraz jedną z koordynatorek jej Studenckiej Sekcji. X: @AMal_Scholar

Maria Małanicz-Przybylska / Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, UW

Zajmuje się antropologią muzyki i dźwięku oraz antropologią dziedzictwa kulturowego. Prowadziła badania w Serbii, na Ukrainie oraz w Polsce.

Krystyna Mazur / Ośrodek Studiów Amerykańskich, UW

Zajmuje się studiami queer, literaturą i filmem w Stanach Zjednoczonych. Prowadzi również szereg zajęć z zakresu kultury i literatury afroamerykańskiej.

Łukasz Mikołajewski / Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, UW

Socjolog i historyk idei, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, współzałożyciel Pracowni Badań nad Historią i Tożsamościami LGBT+, współredaktor tomu „Cała siła, jaką czerpię na życie. Świadectwa, relacje, pamiętniki osób LGBTQ+” (Kraków, 2022). 

Paweł Piszczatowski / Wydział Neofilologii, UW

Germanista, eseista, tłumacz, profesor na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Badacz poezji Paula Celana, zainteresowany literackimi reprezentacjami traumy oraz teologią w kontekście postsekularnym. Jego ostatnie prace mają charakter interdyscyplinarny i dotyczą powiązań kultury, ekologii i nauk przyrodniczych oraz koncepcji nowego materializmu. Współredaguje w wydawnictwie Brill/Vandenkoeck&Ruprecht serie wydawnicze „Gesellschaftskritische Literatur – Texte, Autoren und Debatten” (wraz z Moniką Wolting) oraz Culture – Environment – Society. Humanities and beyond (z Joanną Godlewicz-Adamiec). Redaktor naczelny (razem z Joanną Godlewicz-Adamiec) czasopisma „Transpositiones”, w którym ukazał się m.in. jego niemiecki przekład eseju Karen Barad „TransMaterialities: Trans*/Matter/Realities and Queer Political Imaginings”. Od 2020 kieruje projektem badawczym „Nieantropocentryczna podmiotowość kulturowa”. Jest współzałożycielem Centrum Humanistyki Środowiskowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Marta Rawłuszko / Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, UW

Socjolożka, przewodnicząca Zarządu Sekcji Socjologii Płci PTS, jedna z fundatorek Funduszu Feministycznego. Interesuje się socjologią polityki i aktywizmem feministycznym.

Sonia Styrkacz / Instytut Badań Edukacyjnych / Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca / Ośrodek Badań nad Migracjami, UW 

Doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Studiów Społecznych im. Prof. Roberta Zajonca, związana z Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Jej praca badawcza skupia się na badaniu zjawiska Gypsy Life Style. Ukończyła studia magisterskie z psychologii. Jest zaangażowana społecznie, zawodowo i naukowo na rzecz społeczności romskiej. Jest członkinią  Instytutu naukowego dotyczącego Romów Ian F. Hancock, Research, Documentation & Archive Center w Mersin, Turcja. Była liderką i wspierała koordynację międzynarodowego projektu dotyczącego zagłady Romów w Polsce – Dikh He Na Bister 2018.

J. Szpilka / Uniwersytet SWPS

Kulturoznawczyni. Zajmuje się teoriami queer i trans, anglojęzyczną literaturą trans oraz studiami nad seksualnością. Obecnie prowadzi projekt badawczy na temat relacji między kulturami transkobiecości i BDSM. 

Wojciech Śmieja / Instytut Literaturoznawstwa, UŚ

dr hab. Wojciech Śmieja, prof UŚ, literarturoznawca polonista, zajmuje się głównie polską literaturą XX i XXI wieku, a także teorią literatury. Autor m.in. „Homoseksualność i polska nowoczesność. Szkice o historii, teorii i literaturze”, „Hegemonia i trauma. Literatura wobec dominujących fikcji męskości, „Nie/podległości i transformacje. Szkice o stuleciu męskiego niepokoju”. Wkrótce nakładem wydawnictwa Czarne ukaże się „Po męstwie. Kulturowa historia polskiej męskości”.

Sylwia Urbańska / Wydział Socjologii, UW

Doktora, badaczka społeczna na Wydziale Socjologii UW, autorka tekstów o przemianach życia rodzinnego, intymności i wzorców płci w migracjach oraz w społecznościach wiejskich. Autorka książki „Matka Polka na odległość”, współautorka monografii „Poza granicami: płeć społeczno-kulturowa w katolickich organizacjach migracyjnych”.

Marta Usiekniewicz / Ośrodek Studiów Amerykańskich, UW

Dr Marta Usiekniewicz jest adiuntką w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. W badaniach skupia się na zagadnieniach płci kulturowej, seksualności i konsumpcji w kulturze i społeczeństwie amerykańskim. Publikowała w m.in. „Fat Studies”, „Czasie Kultury”, „Przeglądzie Kulturoznawczym”. Autorka monografii „Food, Consumption, and Masculinity in American Hardboiled Fiction” (Palgrave Macmillan 2023), prowadzi zajęcia z zakresu gender studies i kultury i literatury amerykańskiej. Współtworzy podcast popularnonaukowy „Oswoić gender” i jest współkierowniczką Pracowni Gender/Sexuality (z Anną Kurowicką). Jest też koordynatorką ds. komunikacji międzynarodowej w Forum Dialogu.

Agnieszka Wołowicz / Wydział Pedagogiczny, UW

Badaczka z obszaru feminist disability studies. Zainteresowania badawcze: przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnościami oraz dostęp do praw reprodukcyjnych tej grupy.

Sara Wojciechowska (on/ona z preferencją on, w j. angielskim they/them) / Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, UW

Jako osoba studencka piątego roku etnologii i antropologii kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim, zajmuję się badaniem seksualności i cielesności osób niebinarnych. 

Patrycja Wonatowska / Instytut Pozytywnej Seksualności / Fundacja SEXEDPL

Psycholożka, seksuolożka, edukatorka seksualna, psychoterapeutka w trakcie szkolenia, wykładowczyni. Współtwórczyni Instytutu Pozytywnej Seksualności i podcastu Seksozoficznie.

Agnieszka Wróbel / Instytut Badań Literackich, PAN

Pracowniczka w Zespole Archiwum Kobiet Instytutu Badań Literackich PAN, koordynatorka Podyplomowych Gender Studies IBL PAN, współredaktorka publikacji „Encyklopedia gender. Płeć w kulturze”.

Martyna Wyrzykowska / Fundacja SEXEDPL

Koordynuje działania Fundacji w zakresie marketingu, komunikacji oraz projektów specjalnych.

Marta Zimniak-Hałajko / Instytut Kultury Polskiej, UW

Antropolożka kultury, zajmuje się współczesną kulturą polską, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ruchów społecznych i religijnych, utopii społecznych i dyskursów publicznych. Autorka książek Raj oswojony. Antropologia nowych ruchów religijnych (2003), Ciało i wspólnota. Wokół prawicowej wyobraźni (2017). Obecnie pracuje nad projektem Polskie kultury „pro-life”. Współautorka (z Karoliną Krasuską) koncepcji powstających studiów magisterskich „Płeć i seksualność”.

Komitet organizacyjny

Koncepcja: Karolina Krasuska i Marta Zimniak-Hałajko
Koordynacja paneli: Karolina Krasuska i Marta Zimniak-Hałajko, Agnieszka Graff, Agnieszka Kościańska, Agnieszka Kotwasińska
Wsparcie koncepcyjne i organizacyjne: Barbara Dynda, Aleksandra Julia Malinowska

Kontakt

Adres email: pracownia.genderpl@gmail.com