[Wersja w j. angielskim]

My, niżej podpisani amerykaniści i amerykanistki z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego i innych jednostek UW wyrażamy naszą solidarność z pokojowymi protestami Black Lives Matter w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Jednocześnie wyrażamy głębokie zaniepokojenie sposobem relacjonowania wydarzeń zachodzących w Stanach Zjednoczonych, przedstawiania i percepcji Afroamerykanów oraz brakiem pogłębionej refleksji na temat kwestii podziałów rasowych w USA.

Śmierć George’a Floyda unaoczniła po raz kolejny nabrzmiały problem rasizmu i nierówności społecznych. Oczywistym jest dziś, że amerykański system egzekwowania prawa musi zostać zmieniony.  Kontakt z policją nie może grozić Afroamerykanom śmiercią lub brutalnym traktowaniem. Chodzi jednak nie tylko o przemoc policji. Dekady systemowego rasizmu doprowadziły w Stanach Zjednoczonych do ogromnych nierówności ekonomicznych, nierówności w dostępie do służby zdrowia, edukacji i warunków mieszkaniowych, jak również do dyskryminacji na rynku pracy i ograniczenia praw wyborczych. Profilowanie rasowe sprawia, że Afroamerykanie nieproporcjonalnie częściej trafiają do więzień. Wiele z tych zjawisk zaostrza się poprzez utrwalanie szkodliwych stereotypów na temat Afroamerykanów w filmach, telewizji i mediach. Ten fałszywy wizerunek obecny jest zarówno w samych Stanach Zjednoczonych, jak i na świecie.

Jako naukowcy i naukowczynie zajmujący się historią i kulturą amerykańską jesteśmy zaniepokojeni sposobem przedstawiania i percepcją Afroamerykanów. Apelujemy do polskich mediów i komentatorów, by relacjonowali i analizowali trwające protesty z należnym szacunkiem i namysłem. By przekazywali rzetelną wiedzę na temat kwestii rasowych i spuścizny kolonializmu zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Stanowczo sprzeciwiamy się klimatowi sensacji obecnemu w relacjonowaniu wydarzeń zachodzących w Stanach Zjednoczonych.

Protesty osiągnęły już skalę globalną. To może być przełomowy moment dający szansę na wprowadzenie fundamentalnych zmian. Warunkiem tych zmian jest jednak debata publiczna wolna od toksycznych stereotypów, nieścisłości faktograficznych, manipulowanych statystyk i stronniczych argumentów. Rzetelność dziennikarska i zwykła ludzka przyzwoitość wymagają, by wszystkie kwestie – nawet te sporne – przedstawiane były w sposób obiektywny, z głębokim i zniuansowanym rozumieniem historii i kultury amerykańskiej.

Niezależnie od naszych poglądów politycznych, uważamy, że naszą główną rolą jest edukacja. Czujemy się zobowiązani do podnoszenia świadomości, jak złożone są kwestie społeczne w Stanach Zjednoczonych, w tym jak ważne jest dziedzictwo podziałów rasowych. Dlatego też w najbliższych tygodniach prezentować będziemy na stronie Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego (www.asc.uw.edu.pl) najbardziej wnikliwe analizy, artykuły i filmy, które pozwolą lepiej zrozumieć trwające protesty oraz ich historyczny i społeczny kontekst.

 

Autorzy:

Dr Małgorzata Durska

Dr hab. Paweł Frelik, prof. ucz.

Dr William Glass, prof. ucz.

Dr hab. Agnieszka Graff, prof. ucz.

Dr Karolina Krasuska

Dr Krystyna Mazur

 

Sygnatariusze:

Mgr Filip Boratyn 

Dr Jędrzej Burszta 

Dr Héctor Calleros Rodriguez

Dr Matthew Chambers 

Dr hab. Katarzyna Dembicz

Mgr Antoni Górny 

Dr Ludmiła Janion 

Mgr Gabriela Jeleńska 

Mgr Aleksandra Kamińska

Dr hab. Elżbieta Bekiesza-Korolczuk

Dr hab. Grzegorz Kość

Dr Blanka Kotlińska 

Dr Agnieszka Kotwasińska 

Dr Anna Kurowicka

Dr hab. Sylwia Kuźma-Markowska

Dr hab. Bogumiła Lisocka-Jaegermann 

Dr Karolina Lebek

Mgr Magdalena Maksimiuk 

Dr Anna Malinowska 

Dr Joanna Mąkowska 

Dr Luis Miletti

Prof. dr hab. Stanisław Obirek  

Mgr Paulina Orbitowska-Fernandez

Dr Natalia Pamuła 

Mgr Alicja Relidzyńska 

Dr Ryszard Schnepf

Dr Marta Usiekniewicz 

Dr Marta Werbanowska 

Prof. dr hab. Marek Wilczyński 

 

Dr hab. Aneta Dybska (Department of Cultural Studies, Institute of English Studies)

Dr hab. Julia Fiedorczuk-Glinecka (Department of American Literature, Institute of English Studies)

Dr hab. Ewa Łuczak, prof. ucz. (Department of American Literature, Institute of English Studies)

Dr hab. Marek Paryż. prof. ucz. (Department of American Literature, Institute of English Studies)

Dr hab. Tadeusz Pióro (Department of American Literature, Institute of English Studies)

Dr Anna Pochmara-Ryżko (Department of American Literature, Institute of English Studies)

Dr hab. Justyna Wierzchowska (Department of Cultural Studies, Institute of English Studies)

Dr hab. Justyna Włodarczyk (Department of American Literature, Institute of English Studies)

Dr Joanna Ziarkowska-Ciechanowska (Department of American Literature, Institute of English Studies)

News

Changes in Dr. Gajda-Łaszewska’s office hours schedule

June 26, 2024

Dr. Gajda-Łaszewska will be available in the office on Tuesday (2 July 2024), 1:30-3:30 pm and online (ZOOM) on Thursday (4 July 2024), 12:00-2:00 pm.

June 17-18: Polish-language conference „Jak uczyć o płci i seksualności? Interdyscyplinarność, instytucjonalizacja, zaangażowanie społeczne.”

June 17, 2024

Konferencja „Jak uczyć o płci i seksualności? Interdyscyplinarność, instytucjonalizacja, zaangażowanie społeczne” ma na celu stworzenie przestrzeni, w której mogą się spotkać społeczności akademickie, aktywistyczne, artystyczne, eksperckie tworzące i przekazujące wiedzę o płci i seksualności. Jaka mogłaby być dziś edukacja seksualna? Gdzie jest miejsce na feministyczny i queerowy aktywizm w akademii? Czy słowem kluczowym jest „równość” czy „nierówności”? Czy potrafimy wspólnie wyobrazić sobie studia magisterskie o płci i seksualności w Polsce? Zapraszamy na 6 paneli dyskusyjnych.

Year 2023/2024

June 11: Biosocial Groups, Biosocial Criminals – the Body and Medicine as Organizing Agents

June 11, 2024

Weird Fictions Research Group cordially invites you to the very last event this semester! The lecture will show how medical anthropology and cultural studies can shed light on medicine-related social and cultural phenomena.

Year 2023/2024

June 6: Marketing Barbie’s “Curvy New Body”: Mattel’s Fashionistas Line and its Legacy Brand Politics

June 6, 2024

We would like to invite you to an upcoming lecture given by a Fulbright Scholar, Doctor Rebecca C. Hains! During this lecture, you will have the pleasure of listening to Dr. Hains’s exploration of Barbie from the feminist perspective, the history of Barbie’s body type, and the feminist critique around it. The talk will also discuss the PR surrounding the “Curvy” Barbies’ release, a topic that has sparked many intense debates.

Year 2023/2024

June 5: Dissecting Theater: Medical Horror on Stage

June 5, 2024

Weird Fictions Research Group cordially invites you to a penultimate event this semester! We will discuss the ways in which medicine and theater are correlated and how medical horror stories can thrive on stage. We will explore the universal nature of theater by analyzing the sources of fear in Starkid’s The Guy Who Didn’t Like Musicals as well.