Na Uniwersytecie Warszawskim ukazała się właśnie publikacja zatytułowana „Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator Uniwersytetu Warszawskiego”, przygotowany przez zespół ekspercki Uniwersytetu Warszawskiego.

Informator to dokument wpisujący się w wartości i standardy etyczne UW, wśród których znajduje się m.in. wzajemny szacunek i równe traktowanie wszystkich członków społeczności akademickiej. Na Uniwersytecie Warszawskim nie ma miejsca dla molestowania seksualnego.

Publikacja zawiera zasady i procedury obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim, oraz rekomendacje i porady dotyczące przeciwdziałaniu i reagowaniu w sytuacjach molestowania seksualnego. Znaleźć tam można informacje dotyczące m.in.: definicji i przykładów molestowania seksualnego, sposobów przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu, które może podjąć każda osoba należąca do społeczności uniwersyteckiej, możliwości uzyskania wsparcia, sposobów i procedur zgłaszania molestowania seksualnego do instytucji uniwersyteckich, niewłaściwych i niedozwolonych relacji o charakterze emocjonalno-intymnym na uczelni.

A version in English and a version for people using screen readers will be available soon.