Na Uniwersytecie Warszawskim ukazała się właśnie publikacja zatytułowana „Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator Uniwersytetu Warszawskiego”, przygotowany przez zespół ekspercki Uniwersytetu Warszawskiego.

Informator to dokument wpisujący się w wartości i standardy etyczne UW, wśród których znajduje się m.in. wzajemny szacunek i równe traktowanie wszystkich członków społeczności akademickiej. Na Uniwersytecie Warszawskim nie ma miejsca dla molestowania seksualnego.

Publikacja zawiera zasady i procedury obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim, oraz rekomendacje i porady dotyczące przeciwdziałaniu i reagowaniu w sytuacjach molestowania seksualnego. Znaleźć tam można informacje dotyczące m.in.: definicji i przykładów molestowania seksualnego, sposobów przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu, które może podjąć każda osoba należąca do społeczności uniwersyteckiej, możliwości uzyskania wsparcia, sposobów i procedur zgłaszania molestowania seksualnego do instytucji uniwersyteckich, niewłaściwych i niedozwolonych relacji o charakterze emocjonalno-intymnym na uczelni.

A version in English and a version for people using screen readers will be available soon.

News

The ASC is switching to remote-only teaching

December 2, 2021

Due to the worsening pandemic situation, the ASC is switching to remote-only teaching from Monday, December 6 until December 17, 2021.

News

Happy Thanksgiving!

November 25, 2021

The ASC Director’s wishes all students and workers good health, loads of optimism, and every success!

American Studies Colloquium Series

December 2: ‘Ain’t I a woman?’: Sojourner Truth, Feminist Theory, and the Unstable Category of ‘Woman’

November 22, 2021

Katrin Smiet’s lecture is devoted to the unstable category of ‘womanhood’ discussed from the perspective of power structures. This talk traces the feminist thinkers of the late 20th century to discover different answers to Sojourner Truth’s question: ‘Ain’t I a woman?’

American Studies Colloquium Series

December 9: Sham Ruins, A User’s Guide

November 21, 2021

What is it that sham ruins ruin? This talk focuses on a number of American sham ruins, and new meaning they impose. The reevaluation of sham ruins helps in understanding what makes a freshly minted broken object attractive in any period.

American Studies Colloquium Series

November 18: Studying Authorial Fingerprints – On Stylometric Study of American Literature

November 18, 2021

In this talk, Michał Choiński will demonstrate how stylometric study of literature may help more traditional, qualitative approaches to American literature by regrouping texts based on their regional affiliation, tracing an editor in a text and solving the issue of problematic authorship.