Ruszyła druga edycja konkursu minigrantów. O wsparcie projektów mogą ubiegać się zespoły badawcze składające się z przedstawicieli przynajmniej trzech uczelni sojuszu 4EU+. Wspólne inicjatywy dotyczą programów flagowych:

  • Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim,
  • Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków,
  • Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych,
  • Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój.

Wnioski można składać do 5 listopada.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 listopada. Pytania dotyczące przygotowania wniosku należy kierować na adres: 4euplus(at)uw.edu.pl. Więcej informacji >>

Mikrogranty i open access

Dzięki wewnętrznemu systemowi grantowemu pracownicy i doktoranci UW mogą uzyskać wsparcie w realizacji projektów naukowych oraz prezentacji ich wyników.

System ten obejmuje dwa działania IDUB:

  • mikrogranty (dzięki nim sfinansowany będzie mógł być m.in. udział w konferencjach, organizacja konferencji przez Uniwersytet Warszawski, kwerendy czy badania wstępne);
  • wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access.

Nabór na działania jest ciągły. Więcej informacji >>

American Studies Colloquium Series

January 21, 2021 at 4:45pm, Online; Refugees and Racial Capitalism: What “Integration” in the US Labor Market Means?

January 20, 2021

This talk by Elizabeth Cullen Dunn focuses on the situation of refugees during the COVID-19 epidemic, by discussing the example of the American meatpacking industry, which relies heavily on refugees resettled by the US Department of State.

Year 2020/2021

January 25, 2021 at 5:00 p.m., Online; Weird Space Junkies: Speculations on the Psychedelic

January 20, 2021

In this lecture, Jędrzej Burszta proposes to examine the cultural history of psychedelic science fiction in the United States, focusing on the legacy of the 1960s New Wave movement.

American Studies Colloquium Series

January 28, 2021 at 4:45pm, Online; Cyberfeminism, an Orthodox Version in North America: Social Media as a Counterpublic Transformative Space of Religiosity

January 19, 2021

Our next guest, Jessica Roda from Georgetown University will give a talk on the usage of social media by ultra-Orthodox women, as a tool for the development of cyberfeminism(s) in the transformative counterpublic space reinforcing religious norms and authority.

Year 2020/2021

January 18, 2021 at 5:00 p.m., Online; The Ur-Savage: The Anthropological Horror of Green Inferno and Bone Tomahawk

January 18, 2021

This lecture aims to elaborate on the problem of presenting indigenous people as a threat in current horror cinema, and to analyze it through the lenses of growing racist and far-right ideologies in the USA.

News

Festival “Imagining the Future” – call for proposals

January 14, 2021

Students and the university staff of the University of Warsaw are invited to take part in Festival “Imagining the Future” at the Sorbonne University, which focuses on issues of coexistence of humans and the environment.