Prof. Marcin Pałys, rektor UW, w krótkim nagraniu zapowiada majowe zmiany w funkcjonowaniu uniwersytetu. Rektor wydał też dwa nowe zarządzenia: o wprowadzeniu ograniczonej możliwości pracy badawczej na terenie uczelni od 4 maja oraz przedłużające zawieszenie zajęć na uczelni do 24 maja.

Praca badawcza w budynkach UW będzie możliwa w ograniczonym zakresie od 4 maja. Jeśli władze państwowe nie przedłużą obowiązywania ograniczeń w działalności uczelni, to od 25 maja będą mogły być realizowane zajęcia dydaktyczne na terenie uczelni, ale tylko te, które do tej pory nie odbywały się zdalnie i jednocześnie wymagają fizycznej obecności studentów. Dokładne plany tych zajęć mają przygotować kierownicy jednostek dydaktycznych do 15 maja, uwzględniając także ograniczenia sanitarne.

Rektor zapowiedział, że po majówce zostanie opublikowany zaktualizowany kalendarz akademicki. Zgodnie z obecnymi planami, sesja letnia ma być wydłużona do 23 sierpnia.

Od poniedziałku 4 maja będzie można pracować naukowo i badawczo w budynkach uniwersytetu, jeżeli to jest potrzebne dla utrzymania ciągłości badań naukowych. Te możliwości dotyczą pracowników, doktorantów i studentów. Odpowiednie zgody będzie wydawał kierownik jednostki.

Mam nadzieję, że wrócimy po 24 maja do możliwości uzupełniania zajęć praktycznych i zajęć wymagających fizycznej obecności w pomieszczeniach uniwersytetu. Odpowiednie grafiki będą przedstawione po 15 maja, oczywiście pod warunkiem, że władze państwowe nie przedłużą zawieszenia działalności uczelni na okres po 24 maja.

– Chciałbym Państwu życzyć bardzo serdecznie, aby ten majowy okres był okresem na początku pewnego relaksu, optymizmu i żebyśmy od 4 maja mogli robić coraz więcej wspólnie. Wszystkiego najlepszego na majówkę – powiedział rektor na koniec wystąpienia.

Funkcjonowanie Uniwersytetu Warszawskiego po 24 maja

Do 24 maja, na podstawie rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego, obowiązuje ograniczenie działalności uczelni. Do tego czasu wykłady i zajęcia na UW prowadzone są jedynie w formie zdalnej.

W przyszłym tygodniu ukaże się nowe zarządzenie rektora UW dotyczące zmiany kalendarza akademickiego 2019/2020, realizacji zajęć dydaktycznych na UW oraz organizacji sesji.

Jeżeli MNiSW nie przedłuży obowiązywania ograniczeń, to po 24 maja – wg wstępnych założeń, które doprecyzowane zostaną w zarządzeniu rektora – UW planuje:

  • kontynuować do końca semestru w niezmienionej formie wykłady i zajęcia prowadzone zdalnie,
  • uruchomić – przy zachowaniu wszelkich wytycznych sanitarnych – stacjonarne zajęcia praktyczne, wymagające obecności na terenie uczelni, które obecnie nie są realizowane (harmonogramy zajęć zostaną przedstawione po 15 maja),
  • przedstawić decyzje dotyczące realizacji poszczególnych zajęć, które nie mają charakteru praktycznego, a nie zostały z różnych przyczyn uruchomione zdalnie (zajęcia takie mogę być zorganizowane w formie stacjonarnej lub zostać przesunięte na kolejny rok akademicki, decyzje w tej sprawie będą podejmować kierownicy jednostek dydaktycznych).

 

Zarządzenia z dnia 30 kwietnia 2020

Zarządzenie nr 81 rektora UW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57 rektora UW z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

Zarządzenie nr 82 rektora UW z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 50 rektora UW z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego oraz niektórych innych zarządzeń związanych z COVID-19

News

Changes in the mode of operation of the ASC Library, Students’ Office, and Financial Office related to the COVID-19 outbreak

May 29, 2020

The UW Ksawerow building is no longer shut down, and the ASC faculty and staff can use their offices. Still all the ASC instruction continues remotely. The ASC administration will be working remotely until further notice.  It is possible to arrange an in-person appointment via email. Though the ASC Library’s reading rooms will be closed, the Library’s checkout counter will be open on Tuesdays 2:00 pm – 5:00 pm and Fridays 10:00 am – 2:00 pm.

News

ASC promo clip

May 29, 2020

The ASC offers a unique, interdisciplinary American Studies program and is is one of the biggest American Studies institutions in Europe. Check out what to expect as the student of the ASC!

News

Important issues for the end of the spring semester

May 27, 2020

As there are new developments and rules for our academic life and activities, I believe I should relate them to you to keep you updated. The most important issues for now are: Language exams, Exam session, Registration, End-of-semester questionnaire, OSA Library operation.

News

Latest information and advice for the UW community during the coronavirus pandemic

May 22, 2020

On 21st May, the UW rector issued a new order on rules for studying and working at UW. Online teaching and learning will continue, except classes which cannot be conducted remotely. It is possible to work from home, according to a duty system or flexible working hours. The health, safety and well-being of members of the UW community remain the university’s priority.

American Studies Colloquium Series

May 28, 2020 at 6pm, ONLINE; An Erotic Toolkit: Asexual and Aromantic Critiques of Heteronormativity

May 21, 2020

This talk will explore the feminist, queer, and anti-racist tradition of the erotic, drawing on Audre Lorde’s work in particular. Ela Przybylo will discuss how the erotic provides a distinct model for theorizing relating that creates space for the inclusion of asexuality and challenges compulsory sexuality.