The winning thesis got published

The American Studies Center is pleased to present the book “Between the Virgin of Guadalupe and la Malinche. Maternity of Mexicans in oral testimonies” published within the “Working Papers” series. The author – Justyna Tomczak-Boczko is the winner of the National Competition for the Best Master’s Thesis on Latin America established by the Center for Latin American Studies in 1990 and continued by the American Studies Center since 2017. The publication of the thesis is the main award in the competition.

 

Se publicó la tesina ganadora

El Centro de Estudios Americanos tiene el placer de presentar el libro “Entre la Virgen de Guadalupe y la Malinche. La maternidad de las Mexicanas en testimonios orales” publicado en el marco de la serie “Documentos de Trabajo”. Su autora – Justyna Tomczak-Boczko es la ganadora del Concurso Nacional de la Mejor Tesis de Maestría sobre América Latina establecido por el Centro de Estudios Latinoamericanos en 1990 y continuado por el Centro de Estudios Americanos desde 2017. La publicación de la tesina es el premio principal del concurso.

ASC Library

News

ASC Library receives a donation of science fiction scholarship

July 6, 2020

In Summer 2019, the American Studies Library received a large donation of science fiction books, both fiction and critical studies, from Prof. Joan Gordon. The books are being cataloged to become available to students and faculty within the next few months. 

News

NEW! Readings on American Race Relations

July 3, 2020

Since, as Americanists, we first of all see ourselves as educators committed to raising awareness of the complexity of the United States, including its racial legacies, the ASC faculty compiled a comprehensive set of resources on American race relations, which you can now find in the new “Resources” tab.

News

Program minigrantów dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach partnerstw strategicznych

June 30, 2020

Międzyuczelniane zespoły badaczy z UW oraz innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ mogą ubiegać się o minigranty na inicjatywy naukowe w ramach obszaru flagowego nr 2 (Flagship 2) „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”, w tym te, które uwzględniają kwestie związane z COVID-19.

News

Pismo uczelni, numer letni

June 29, 2020

Ukazał się najnowszy, letni numer pisma „UW”, który jest nietypowy z wielu względów. Otwiera go wiadomość o wynikach wyborów rektorskich, w środku jest specjalny dział, dotyczący uniwersytetu w czasie epidemii, a sam magazyn przenosi się w dużej mierze do sieci.

News

Sprawozdanie rektora UW z działalności uczelni w 2019 r.

June 25, 2020

24 czerwca, podczas posiedzenia online, ostatniego przed wakacjami, Senat przyjął „Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2019 roku”. W sprawozdaniu znajdują się informacje na temat wszystkich najważniejszych aspektów działalności UW w ubiegłym roku.