Zgodnie z Zarządzeniem nr 206 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 ogłasza się listę przedmiotów, z których przeprowadza się egzaminy w trybie zdalnym.