Z przykrością informujemy, że zmarł Jacek Tokaj, sekretarz ds. studenckich Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG – jednostki, która wraz z OSA tworzy Instytut Ameryk i Europy UW. Wielu pracowników administracyjnych i nauczycieli akademickich Ośrodka Studiów Amerykańskich przez lata współpracowało z Jackiem Tokajem w ramach różnych projektów w strukturach IAiE. Ostatnio pełnił funkcję członka Komisji Rekrutacyjnej oraz Komisji Wyborczej Instytutu. Zapamiętamy Go jako człowieka bardzo życzliwego, uczynnego i otwartego. Składamy wyrazy współczucia Rodzinie i całej społeczności EUROREG.