This event will be held in Polish.

Zapraszamy na seminarium EUROREG, którego gościnią będzie dr Małgorzata Durska z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego:

White Trash: gdy przywilej rasowy spotyka się z niższością klasową

Czwartek, 4 marca 2021
11:30 – 13:00

Wśród białych mieszkańców USA, osoby żyjące poniżej progu ubóstwa stanowią niewiele ponad 9%. Biedni biali to jednak największa liczbowo grupa rasowa/etniczna wśród wszystkich biednych w USA. Są oni „niewidoczni” i zmarginalizowani, choć jak w soczewce ogniskują najpoważniejsze problemy społeczeństwa amerykańskiego i stają się języczkiem u wagi, gdy dochodzi do istotnych debat na temat charakteru tożsamości amerykańskiej czy kampanii wyborczych. Na temat tej grupy funkcjonuje mnóstwo stereotypów, ale jest ona jednocześnie bardzo mało obecna w poważnym dyskursie na temat społeczeństwa amerykańskiego.

Bycie białym biednym to jednocześnie przynależność do uprzywilejowanej grupy rasowej i najniższej klasy społecznej. W kulturze, w której za „normalny” dla białych uznaje się status klasy średniej dochodzi do tzw. paradoksu przywilejów, czyli zderzenia zakładanych i oczekiwanych przywilejów rasowych z rzeczywistą niższością klasową. Warto przyjrzeć się napięciom, jakie to zderzenie wywołuje.