This event will be held in Polish.

Zapraszamy na seminarium EUROREG, którego gościnią będzie dr Małgorzata Durska z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego:

White Trash: gdy przywilej rasowy spotyka się z niższością klasową

Czwartek, 4 marca 2021
11:30 – 13:00

Wśród białych mieszkańców USA, osoby żyjące poniżej progu ubóstwa stanowią niewiele ponad 9%. Biedni biali to jednak największa liczbowo grupa rasowa/etniczna wśród wszystkich biednych w USA. Są oni „niewidoczni” i zmarginalizowani, choć jak w soczewce ogniskują najpoważniejsze problemy społeczeństwa amerykańskiego i stają się języczkiem u wagi, gdy dochodzi do istotnych debat na temat charakteru tożsamości amerykańskiej czy kampanii wyborczych. Na temat tej grupy funkcjonuje mnóstwo stereotypów, ale jest ona jednocześnie bardzo mało obecna w poważnym dyskursie na temat społeczeństwa amerykańskiego.

Bycie białym biednym to jednocześnie przynależność do uprzywilejowanej grupy rasowej i najniższej klasy społecznej. W kulturze, w której za „normalny” dla białych uznaje się status klasy średniej dochodzi do tzw. paradoksu przywilejów, czyli zderzenia zakładanych i oczekiwanych przywilejów rasowych z rzeczywistą niższością klasową. Warto przyjrzeć się napięciom, jakie to zderzenie wywołuje.

News

The 21st edition of the “Polityka” Scientific Awards

April 8, 2021

Applications for the competition are now open. Five young researchers might win scholarship of 15.000 PLN in the fields of humanities, science, social sciences, life sciences and technical sciences.

News

Dr. Franciszek Lyra
(1932 – 2021)

April 6, 2021

It is with great sadness that we have learned of the death of Dr. Franciszek Lyra, a longtime lecturer of the American Studies Center of the University of Warsaw.

Year 2020/2021

April 13: Ze wszystkich istot nadprzyrodzonych najszkodliwszy. Wilkołaki w słowiańskim folklorze

March 30, 2021

In this lecture, we will be looking at werewolves and their presence in Polish folklore. Katarzyna Bielicka will talk about the transformation process described by ethnographers, the effect of werewolves on pagan religions, and accidents when werewolves saved someone’s life.

Year 2020/2021

March 29: Customary Strangers: Double Mirroring of Otherness in Eastern-Western Vampire Narratives

March 29, 2021

The Vampire serves as a perfect embodiment of the Other of all sorts: racial, sexual, ethnic, gender and class. The main objective of this lecture is to provide a comparative description of Vampire Narratives as collective fantasies about the radical otherness.

American Studies Colloquium Series

April 15: The Heartland: Myth and History

March 28, 2021

The American heartland refers to a quintessentially all-American place: white, buffered, bunkered, isolationist, exceptionalist, and local. In this lecture, Kristin Hoganson will take the history of a seemingly local place in a seemingly local time to turn the myth of the American heartland inside out.