Serdecznie zapraszamy na wykład w ramach 27. Festiwalu Nauki

prof. Stanisław Obirek
Postsekularyzm. Polska i amerykańska perspektywa

24 września, godz. 12:30 – 13:30
Kampus Centralny, Krakowskie Przedmieście 26/28
Stara BUW, sala 116
wstęp wolny

3 OZN

Postsekularyzm jest odpowiedzią zarówno ludzi wierzących jak i niewierzących na rosnącą polaryzację społeczeństwa. Uznaje sekularyzację za niezbywalny i pozytywny wymiar nowoczesności i jednocześnie akceptuje religie jako ważny i pozytywny element kultury. Należy podkreślić, że przedrostek „post” nie oznacza tylko zmiany pojęcia „sekularyzmu”, ale zwraca uwagę na fakt, że relacje między tak istotnymi pojęciami jak nowoczesność, pluralizm, religia i demokracja uległy radykalnym zmianom.

Stało się tak przede wszystkim dlatego, że Europa, czy szerzej rzecz ujmując cywilizacja Zachodu, utraciła swoja hegemoniczną pozycję w definiowaniu rzeczywistości jako opozycji między religią a sekularyzmem. Krótko mówiąc mamy do czynienia ze zmianą paradygmatu. Tak więc postsekularyzm jest bardziej zjawiskiem kulturowym niż abstrakcyjnym pojęciem stąd propozycja definicji postaw postsekularnych: postsekularyzm jest nie tylko sposobem myślenia, ale przede wszystkim sposobem działania, którego celem jest zbudowanie trwałych, opartych na poszanowaniu wzajemnych odrębności, struktur społecznych służących dobru wspólnemu. Najważniejszym wyznacznikiem tej nowej formy międzyludzkiej koegzystencji jest zawieszenie wartościowania konkretnych światopoglądów na podstawie kryteriów religijnych, politycznych czy narodowych, które do tej pory były elementami polaryzującymi grupy społeczne. Jedynym wyznacznikiem wartościującym jest wkład w tworzone dobro wspólne. W wykładzie zostaną podane przykłady takich postaw zarówno w USA jak i w Polsce.

Prof. Stanisław Obirek – teolog, historyk, antropolog kultury, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, były jezuita. Studiował filologię polską w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz filozofię i teologię w Neapolu i w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim.

Autor wielu znakomitych książek, m.in. „Działalność kulturalna jezuitów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1564-1668). Próba syntezy”, „Uskrzydlony umysł. Antropologia słowa Waltera Onga”, „Umysł wyzwolony. W poszukiwaniu dojrzałego katolicyzmu”, „O Bogu i człowieku. Rozmowy” (z Zygmuntem Baumanem), „Global Catholicism, Tolerance and the Open Society. An Empirical Study of the Value Systems of Roman Catholics” (z Arno Tauschem) czy „Babilon. Kryminalna historia kościoła” (reportaż, współautor Artur Nowak). Interesuje się miejscem religii we współczesnej kulturze, dialogiem międzyreligijnym, konsekwencjami Holocaustu i możliwościami przezwyciężenia konfliktów religijnych, cywilizacyjnych i kulturowych.

Year 2023/2024

December 1: Screening & Discussion with Co-directors of ‘CURED’ documentary

November 30, 2023

The American Studies Center and the U.S. Embassy Warsaw invite you to a special private screening of the award-winning documentary CURED, which highlights a pivotal but little-known moment in LGBTQ history when activists and psychiatrists rose up to challenge a formidable institution — and won!

News

Changes in Dr. Gajda-Łaszewska’s office hours schedule

November 30, 2023

Dr. Gajda-Łaszewska’s office hours will be cancelled on Thursday, December 7, 2023.

American Studies Colloquium Series

November 30: Conceptual Writing in Extremis: Sonic A(na)rchives in 21st-century North American Poetry

November 30, 2023

The lecture focuses on current developments in North American conceptual writing as a poetic mode invested in archival research. The common denominator of the archives that the poets selected for this study foreground are the forms of present-day extremity.

American Studies Colloquium Series

November 16: New Forms/Known Rivers

November 16, 2023

When #BlackLivesMatter emerged in 2013, it animated the most consequential Black-led mobilization since the civil rights and Black power era. Today, the hashtag turned rallying cry is but one expression of a radical reorientation toward Black politics, protest, and political thought.

Year 2023/2024

November 9: Scared Sick: Medicine and the Gothic Tradition

November 9, 2023

Join Weird Research Group for the second meeting of Weird Medicine Series! This talk will be grounded in the foundational Romantic period and will explain ways in which Gothic works reflected some of the most controversial medical pursuits, playing out their possibilities and dangers.