Serdecznie zapraszamy na wykład w ramach 27. Festiwalu Nauki

prof. Stanisław Obirek
Postsekularyzm. Polska i amerykańska perspektywa

24 września, godz. 12:30 – 13:30
Kampus Centralny, Krakowskie Przedmieście 26/28
Stara BUW, sala 116
wstęp wolny

3 OZN

Postsekularyzm jest odpowiedzią zarówno ludzi wierzących jak i niewierzących na rosnącą polaryzację społeczeństwa. Uznaje sekularyzację za niezbywalny i pozytywny wymiar nowoczesności i jednocześnie akceptuje religie jako ważny i pozytywny element kultury. Należy podkreślić, że przedrostek „post” nie oznacza tylko zmiany pojęcia „sekularyzmu”, ale zwraca uwagę na fakt, że relacje między tak istotnymi pojęciami jak nowoczesność, pluralizm, religia i demokracja uległy radykalnym zmianom.

Stało się tak przede wszystkim dlatego, że Europa, czy szerzej rzecz ujmując cywilizacja Zachodu, utraciła swoja hegemoniczną pozycję w definiowaniu rzeczywistości jako opozycji między religią a sekularyzmem. Krótko mówiąc mamy do czynienia ze zmianą paradygmatu. Tak więc postsekularyzm jest bardziej zjawiskiem kulturowym niż abstrakcyjnym pojęciem stąd propozycja definicji postaw postsekularnych: postsekularyzm jest nie tylko sposobem myślenia, ale przede wszystkim sposobem działania, którego celem jest zbudowanie trwałych, opartych na poszanowaniu wzajemnych odrębności, struktur społecznych służących dobru wspólnemu. Najważniejszym wyznacznikiem tej nowej formy międzyludzkiej koegzystencji jest zawieszenie wartościowania konkretnych światopoglądów na podstawie kryteriów religijnych, politycznych czy narodowych, które do tej pory były elementami polaryzującymi grupy społeczne. Jedynym wyznacznikiem wartościującym jest wkład w tworzone dobro wspólne. W wykładzie zostaną podane przykłady takich postaw zarówno w USA jak i w Polsce.

Prof. Stanisław Obirek – teolog, historyk, antropolog kultury, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, były jezuita. Studiował filologię polską w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz filozofię i teologię w Neapolu i w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim.

Autor wielu znakomitych książek, m.in. „Działalność kulturalna jezuitów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1564-1668). Próba syntezy”, „Uskrzydlony umysł. Antropologia słowa Waltera Onga”, „Umysł wyzwolony. W poszukiwaniu dojrzałego katolicyzmu”, „O Bogu i człowieku. Rozmowy” (z Zygmuntem Baumanem), „Global Catholicism, Tolerance and the Open Society. An Empirical Study of the Value Systems of Roman Catholics” (z Arno Tauschem) czy „Babilon. Kryminalna historia kościoła” (reportaż, współautor Artur Nowak). Interesuje się miejscem religii we współczesnej kulturze, dialogiem międzyreligijnym, konsekwencjami Holocaustu i możliwościami przezwyciężenia konfliktów religijnych, cywilizacyjnych i kulturowych.

News

Changes in Dr. Gajda-Łaszewska’s office hours schedule

June 26, 2024

Dr. Gajda-Łaszewska will be available in the office on Tuesday (2 July 2024), 1:30-3:30 pm and online (ZOOM) on Thursday (4 July 2024), 12:00-2:00 pm.

June 17-18: Polish-language conference „Jak uczyć o płci i seksualności? Interdyscyplinarność, instytucjonalizacja, zaangażowanie społeczne.”

June 17, 2024

Konferencja „Jak uczyć o płci i seksualności? Interdyscyplinarność, instytucjonalizacja, zaangażowanie społeczne” ma na celu stworzenie przestrzeni, w której mogą się spotkać społeczności akademickie, aktywistyczne, artystyczne, eksperckie tworzące i przekazujące wiedzę o płci i seksualności. Jaka mogłaby być dziś edukacja seksualna? Gdzie jest miejsce na feministyczny i queerowy aktywizm w akademii? Czy słowem kluczowym jest „równość” czy „nierówności”? Czy potrafimy wspólnie wyobrazić sobie studia magisterskie o płci i seksualności w Polsce? Zapraszamy na 6 paneli dyskusyjnych.

Year 2023/2024

June 11: Biosocial Groups, Biosocial Criminals – the Body and Medicine as Organizing Agents

June 11, 2024

Weird Fictions Research Group cordially invites you to the very last event this semester! The lecture will show how medical anthropology and cultural studies can shed light on medicine-related social and cultural phenomena.

Year 2023/2024

June 6: Marketing Barbie’s “Curvy New Body”: Mattel’s Fashionistas Line and its Legacy Brand Politics

June 6, 2024

We would like to invite you to an upcoming lecture given by a Fulbright Scholar, Doctor Rebecca C. Hains! During this lecture, you will have the pleasure of listening to Dr. Hains’s exploration of Barbie from the feminist perspective, the history of Barbie’s body type, and the feminist critique around it. The talk will also discuss the PR surrounding the “Curvy” Barbies’ release, a topic that has sparked many intense debates.

Year 2023/2024

June 5: Dissecting Theater: Medical Horror on Stage

June 5, 2024

Weird Fictions Research Group cordially invites you to a penultimate event this semester! We will discuss the ways in which medicine and theater are correlated and how medical horror stories can thrive on stage. We will explore the universal nature of theater by analyzing the sources of fear in Starkid’s The Guy Who Didn’t Like Musicals as well.