This event will be held in Polish.

Pracownia badań nad Przywództwem zaprasza
na rozmowę z profesorem Romanem Kuźniarem,
wybitnym specjalistą stosunków międzynarodowych – dyplomatą, dawniej prezydenckim doradcą i nieustająco wnikliwym obserwatorem współczesnego świata. Tematem przewodnim spotkania będzie amerykańskie przywództwo w świecie.

Poniedziałek, 22 marca 2021
16:00-17:15

Spotkanie odbędzie się na Zoomie.
Meeting ID: 882 9692 9943
Passcode: 972288

Roman Kuźniar

Prof. zw. UW, kierownik Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Absolwent WDiNP w 1977 roku, związany od tego czasu z Wydziałem (w Instytucie Stosunków Międzynarodowych). Zainteresowania badawcze: historia najnowsza stosunków międzynarodowych, problemy bezpieczeństwa międzynarodowego, międzynarodowa ochrona praw człowieka, polityka zagraniczna RP. Z tego obszaru publikacje oraz zajęcia dydaktyczne. W latach 1990-2015 aktywny także poza UW: w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie m.in. dwukrotnie był dyrektorem departamentu analityczno-planistycznego, ministrem pełnomocnym w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Genewie oraz dyrektorem Akademii Dyplomatycznej; także dyrektor PISM (2005-2007), doradca Prezydenta RP ds. międzynarodowych (2010-2015). Ponadto: m.in.: ambasador tytularny; odznaczony francuską Legią Honorową. Pasje: góry i narty. Inicjator i red. nacz. „Rocznika Strategicznego” (RS) wydawanego od 1996 roku. Inicjator istniejącego od 2015 roku Konsorcjum Akademickich Katedr i Zakładów Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa. Przewodniczący Rad Programowych Fundacji im. Krzysztofa Skubiszewskiego oraz Fundacji My, obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego.