TRYB PROWADZENIA ZAJĘĆ oraz NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE W KSZTAŁCENIU ZDALNYM – OŚRODEK STUDIÓW AMERYKAŃSKICH (OSA) – SEMESTR ZIMOWY 2020/21

Studia amerykanistyczne I i II st.

1. OSA UW będzie prowadzić zajęcia zdalnie na studiach amerykanistycznych obu poziomów.

2. Wyjątek stanowi konwersatorium “American History and Society” (4219-AL008) dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia, którzy chcą i mają możliwość uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych. Będą prowadzone przez trzech wykładowców: dr. Marcina Gajka, dr Ludmiłę Janion, prof. Bohdana Szklarskiego.

Zajęcia zostały zaplanowane w trzech największych salach budynku “Ksawerów” al. Niepodległości 22–317, 109 i 116. Zgodnie z wymogami sanitarnymi mieści się w nich następująca liczba studentów (nie licząc wykładowcy):

  • Sala 317 – Maksymalna liczba studentów: 19
  • Sala 109 – Maksymalna liczba studentów: 23
  • Sala 116 – Maksymalna liczba studentów: 14

Zachowane zostaną odpowiednie odstępy pomiędzy uczestnikami zajęć, w związku z czym nie będzie wymagane noszenie maseczek. Wszystkie 3 sale wyposażone będą w płyny do dezynfekcji rąk. Żadne zajęcia nie zostały zaplanowane bezpośrednio po innych w tej samej sali bez przerwy 95 minutowej, podczas której osoba sprzątająca zdezynfekuje wszystkie krzesła i blaty. Dwie z trzech sal – sala 317 i 109 – mają po 2 wejścia, które będą otwarte w trakcie zajęć. Administracja budynku Ksawerów, wyposażonego w dwie klatki schodowe, planuje zorganizować na nich ruch jednokierunkowy – jedna przeznaczona będzie do wchodzenia, druga – do schodzenia.

3. Dopuszcza się również możliwość odbywania zajęć Proseminar (BA) i Seminar (MA) w trybie mieszanym, z możliwością spotkań z prowadzącym. Zajęcia te są prowadzone w małych grupach (max. 9 osób), a spotkania w sali miałyby charakter dobrowolny i odbywałyby się w całej grupie lub indywidualnie. Potrzeba takiego spotkania, jego termin oraz forma, będzie zgłaszana odpowiednio wcześniej do administracji OSA w celu przygotowania sali i późniejszej jej dezynfekcji. Wykorzystane biurka będą specjalnie oznaczone jako wymagające dezynfekcji.

4. Wszystkie zajęcia zdalne prowadzone w OSA będą łączyły uczenie synchroniczne z asynchronicznym. Interakcje asynchroniczne będą polegać na szczegółowym zadawaniu lektur, zadań, ćwiczeń oraz ocenianiu; do tego będą prowadzone regularne spotkania synchroniczne, zgodnie z planem zajęć.

5. Narzędziem wideo-konferencyjnym w OSA będzie ZOOM w przypadku wykładów dla pierwszego roku. W przypadku innych zajęć wykładowcy będą mieli wybór pomiędzy ZOOMem (ograniczenie 40 minutowe) a Google Meet. Z chwilą zakupienie licencji ZOOM przez UW narzędziem komunikacji wszystkich będzie ZOOM dla wszystkich zajęć Ośrodka.

6. Uroczystość rozpoczęcia roku odbędzie się 3 października 2020 roku stacjonarnie dla osób, które się zarejestrują w Auli Dawnej Biblioteki UW. Rejestracja będzie limitowana tak, by liczba uczestników nie przekroczyła 63 osób wymaganych w reżimie sanitarnym, licząc organizatorów, personel obsługujący wydarzenie oraz studentów. Uroczystość będzie transmitowana na żywo na naszym kanale YouTube oraz dostępna na stronie internetowej ASC.

7. Pomieszczenia biblioteki OSA nie są obecnie dostępne dla czytelników. Wypożyczanie książek możliwe jest w korytarzu biblioteki. Książki muszą być zamawiane online lub telefonicznie. Wszystkie zwroty poddawane są 48-godzinnej kwarantannie. Na potrzeby studentów utworzona zostanie tymczasowa czytelnia poza pomieszczeniami Biblioteki, w sali 311, co umożliwi zastosowanie kwarantanny wszystkich używanych książek i regularną dezynfekcję stolików. Stoliki użyte przez osoby odwiedzające bibliotekę będą oznaczane i udostępniane kolejnym czytelnikom po uprzedniej dezynfekcji.

Dr Renata Siuda-Ambroziak
z-ca Dyrektora IAiE ds. studenckich