We are pleased to announce a presentation by
Richard Payne-Holmes
External Political Unit Chief
(U.S. Embassy Warsaw)

U.S. Foreign Policy in Eastern and Central Europe

Thursday, June 4, 2020
at 4:00 p.m.

You can get 2 OZN points for participating in this event!
Check how to do it here.

Where?

The presentation will be streamed online. To attend, click the button below or enter meet.google.com/zmr-kido-gxq into your browser, and join the meeting. Keep your mic and camera off; once the Q&A starts, type your question into the chat box.

Who?

Richard Payne-Holmes joined the U.S. Foreign Service in 2009 after completing Master’s degrees in Russian Studies and Public Administration at Indiana University. He is the External Political Unit Chief at the U.S. Embassy in Warsaw. 

Prior to his assignment in Warsaw, Richard worked as Senior Human Rights Officer at the U.S. Embassy in Moscow, Russia, Political Officer at the U.S. Embassy in Ashgabat, Turkmenistan, Nuclear Non-Proliferation Officer at the U.S. Embassy in Nur-Sultan, Kazakhstan, and as a Consular Officer at the U.S. Embassy in Port of Spain, Trinidad and Tobago. Richard also served in Washington, D.C. as the Department of State’s Kazakhstan Desk Officer and in the Department’s Bureau of Intelligence and Research.  He speaks Russian and some Polish and has Bachelor’s degrees in Russian and History from Brigham Young University.

ASC Library

News

ASC Library receives a donation of science fiction scholarship

July 6, 2020

In Summer 2019, the American Studies Library received a large donation of science fiction books, both fiction and critical studies, from Prof. Joan Gordon. The books are being cataloged to become available to students and faculty within the next few months. 

News

NEW! Readings on American Race Relations

July 3, 2020

Since, as Americanists, we first of all see ourselves as educators committed to raising awareness of the complexity of the United States, including its racial legacies, the ASC faculty compiled a comprehensive set of resources on American race relations, which you can now find in the new “Resources” tab.

News

Program minigrantów dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach partnerstw strategicznych

June 30, 2020

Międzyuczelniane zespoły badaczy z UW oraz innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ mogą ubiegać się o minigranty na inicjatywy naukowe w ramach obszaru flagowego nr 2 (Flagship 2) „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”, w tym te, które uwzględniają kwestie związane z COVID-19.

News

Pismo uczelni, numer letni

June 29, 2020

Ukazał się najnowszy, letni numer pisma „UW”, który jest nietypowy z wielu względów. Otwiera go wiadomość o wynikach wyborów rektorskich, w środku jest specjalny dział, dotyczący uniwersytetu w czasie epidemii, a sam magazyn przenosi się w dużej mierze do sieci.

News

Sprawozdanie rektora UW z działalności uczelni w 2019 r.

June 25, 2020

24 czerwca, podczas posiedzenia online, ostatniego przed wakacjami, Senat przyjął „Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2019 roku”. W sprawozdaniu znajdują się informacje na temat wszystkich najważniejszych aspektów działalności UW w ubiegłym roku.