Warsztat biblioteczny dla wszystkich studentów i studentek BA i MA odbędzie się 27 listopada w godz. 10.30-14.30 w BUW (ul. Dobra 56/66).
Podczas warsztatu zostaną omówione następujące tematy:
  • BUW Wolny Dostęp: informacje praktyczne, istotne miejsca, zasady działania, terminologia biblioteczna, uprawnienia, wypożyczanie i zamawianie zbiorów,
  • BUW zasoby papierowe: wyszukiwanie, zamawianie, konto użytkownika itp.,
  • BUW zasoby online: prezentacja oferty: narzędzia i bazy, wyszukiwanie materiałów do nauki i prac dyplomowych,
  • prawo autorskie i praktyki cytowania.
Za udział w warsztacie można otrzymać 8 punktów OZN.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: nm.pamula@uw.edu.pl

ASC Library

News

ASC Library receives a donation of science fiction scholarship

July 6, 2020

In Summer 2019, the American Studies Library received a large donation of science fiction books, both fiction and critical studies, from Prof. Joan Gordon. The books are being cataloged to become available to students and faculty within the next few months. 

News

NEW! Readings on American Race Relations

July 3, 2020

Since, as Americanists, we first of all see ourselves as educators committed to raising awareness of the complexity of the United States, including its racial legacies, the ASC faculty compiled a comprehensive set of resources on American race relations, which you can now find in the new “Resources” tab.

News

Program minigrantów dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach partnerstw strategicznych

June 30, 2020

Międzyuczelniane zespoły badaczy z UW oraz innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ mogą ubiegać się o minigranty na inicjatywy naukowe w ramach obszaru flagowego nr 2 (Flagship 2) „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”, w tym te, które uwzględniają kwestie związane z COVID-19.

News

Pismo uczelni, numer letni

June 29, 2020

Ukazał się najnowszy, letni numer pisma „UW”, który jest nietypowy z wielu względów. Otwiera go wiadomość o wynikach wyborów rektorskich, w środku jest specjalny dział, dotyczący uniwersytetu w czasie epidemii, a sam magazyn przenosi się w dużej mierze do sieci.

News

Sprawozdanie rektora UW z działalności uczelni w 2019 r.

June 25, 2020

24 czerwca, podczas posiedzenia online, ostatniego przed wakacjami, Senat przyjął „Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2019 roku”. W sprawozdaniu znajdują się informacje na temat wszystkich najważniejszych aspektów działalności UW w ubiegłym roku.