Tag Archive: news

News

Działanie III.3.2. „Promocja badań naukowych” Programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

August 4, 2020

Uprzejmie informujemy, że aktualnie trwa nabór w ramach Działania III.3.2. „Promocja badań naukowych” Programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

News

ASC Office for Students’ Affairs

July 22, 2020

ASC Office for Students’ Affairs will be closed from July 27 to August 16.

News

Składanie wniosków o akademik

July 20, 2020

Od dnia 14 lipca studenci maja możliwość składania wniosków o akademik na rok akademicki 2020/2021. Na stronie Biura Spraw Studenckich http://bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/ubieganie-sie-o-miejsce-w-domu-studenta/  pojawił się komunikat dotyczący terminów składania wniosków oraz rozpatrywania wniosków.

ASC Library

News

ASC Library receives a donation of science fiction scholarship

July 6, 2020

In Summer 2019, the American Studies Library received a large donation of science fiction books, both fiction and critical studies, from Prof. Joan Gordon. The books are being cataloged to become available to students and faculty within the next few months. 

News

NEW! Readings on American Race Relations

July 3, 2020

Since, as Americanists, we first of all see ourselves as educators committed to raising awareness of the complexity of the United States, including its racial legacies, the ASC faculty compiled a comprehensive set of resources on American race relations, which you can now find in the new “Resources” tab.

News

Program minigrantów dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach partnerstw strategicznych

June 30, 2020

Międzyuczelniane zespoły badaczy z UW oraz innych uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ mogą ubiegać się o minigranty na inicjatywy naukowe w ramach obszaru flagowego nr 2 (Flagship 2) „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”, w tym te, które uwzględniają kwestie związane z COVID-19.

News

Pismo uczelni, numer letni

June 29, 2020

Ukazał się najnowszy, letni numer pisma „UW”, który jest nietypowy z wielu względów. Otwiera go wiadomość o wynikach wyborów rektorskich, w środku jest specjalny dział, dotyczący uniwersytetu w czasie epidemii, a sam magazyn przenosi się w dużej mierze do sieci.

News

Spotkania online dotyczące Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) IDUB na UW

June 25, 2020

Trwa cykl spotkań online dotyczących 5 Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) “Inicjatywy doskonałości” na UW, podczas których członkowie społeczności UW będą mogli dowiedzieć się m.in., jak można włączyć się w działania realizowane w ramach danego POB.

News

Sprawozdanie rektora UW z działalności uczelni w 2019 r.

June 25, 2020

24 czerwca, podczas posiedzenia online, ostatniego przed wakacjami, Senat przyjął „Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2019 roku”. W sprawozdaniu znajdują się informacje na temat wszystkich najważniejszych aspektów działalności UW w ubiegłym roku.

News

Visiting Professor in the Spring 2021

June 24, 2020

We are very happy to announce that in the Spring 2021 semester our Center will be hosting, Dr. Stefan Rabitsch from the Center for Inter-American Studies (CIAS), University of Graz. The Visiting Professorship is offered within the framework of the University’s Integrated Development Programme (ZIP).

News

Visiting Professor in the Spring 2021

June 24, 2020

We are very happy to announce that Prof. dr. Carsten Junker from Technische Universität Dresden has been nominated to spend two months at the ASC in Spring 2021. The Visiting Professorship is offered within the framework of the University’s Integrated Development Programme (ZIP).

News

The jubilee 10th edition of the American Studies Colloquium Series

June 18, 2020

We are happy to share the good news that the jubilee 10th edition of the American Studies Colloquium Series successfully came to an end! Thank you for being a vital part of it – either giving the lectures, organizing them or sitting in the audience (including the virtual one).

News

University of Warsaw in your perspective – online workshop for international students

June 15, 2020

Welcome Point and The Volunteer Centre of The University of Warsaw announce recruitment for new workshops!

News

Oświadczenie amerykanistów z Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie przedstawiania w polskich mediach protestów Black Lives Matter

June 13, 2020

My, niżej podpisani amerykaniści i amerykanistki z Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego i innych jednostek UW wyrażamy naszą solidarność z pokojowymi protestami Black Lives Matter w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Jednocześnie wyrażamy głębokie zaniepokojenie sposobem relacjonowania wydarzeń zachodzących w Stanach Zjednoczonych, przedstawiania i percepcji Afroamerykanów oraz brakiem pogłębionej refleksji na temat kwestii podziałów rasowych w USA.

News

Statement regarding the representation of the Black Lives Matter protests in Polish media

June 9, 2020

We, the undersigned Americanists of the American Studies Center and others affiliated with the University of Warsaw, express our solidarity with the peaceful protesters in the USA and around the world. Black Lives Matter. We fully support the ongoing struggle against racism and injustice in the US recently intensified by the death of George Floyd. It is clear that critical changes are needed within […]

News

18th Transatlantic Symposium Online

June 6, 2020

The 18th Transatlantic Symposium “The Legacy and Presence of Colonialism in the Transatlantic World” took place online on June 5, 2020. More than twenty students from University of Warsaw, Humboldt University Berlin, and Oregon State University at Corvallis shared their pre-recorded presentations and articles, which they later discussed during the online meeting.

1 2 3 4 5 7